Nyhed

11 unge forskertalenter får skolarstipendier fra Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilliget 1.420.400 kroner til 11 talentfulde studerende, som skal bruge de næste 6-12 måneder på at fordybe sig i forskning inden for sundhedsområdet.

Se alle bevillingsmodtagerne her.

Det faglige forskningsråd for Sundhed og Sygdom har uddelt skolarstipendier til 11 studerende af 6-12 måneders varighed. Formålet med bevillingen er at klæde unge forskerspirer på til en videnskabelig karriere ved at lade dem fordybe sig i et selvstændigt forskningsprojekt. Ansøgningen om et skolarstipendie bliver sendt ind af den studerendes vejleder for at give de mest talentfulde studerende mulighed for at beskæftige sig med videnskabeligt arbejde og skærpe interessen for en videre videnskabelig karriere.

De 11 nye projekter kan alle bidrage til at afklare væsentlige kliniske problemstillinger. F.eks. vil en studerende hos professor Bjarne Møller-Madsen fra Aarhus Universitet undersøge, om bedre information gennem videomateriale kan være med til at reducere angst på operationsdagen hos børn mellem 6 og 14 år. I projektet vil han undersøge børnenes smertetærskel til forundersøgelsen, hvor de også vil blive scoret på et angstskema. Derudover vil de få udleveret videomateriale, som forklarer begivenhedsforløbet på operationsdagen samt to billeder af kirurgen, der skal udføre operationen. Ét hvor kirurgen har hverdagstøj på og ét, hvor kirurgen er klædt i operationsudstyr. Ved at sikre at børnene føler sig trygge før operationen, kan man forhindre, at smertetærsklen falder og dermed give børnene en bedre oplevelse på hospitalet.

På Rigshospitalet vil en af overlæge Klaus Gottlob Müllers studerende undersøge effekten af styrketræning på knoglemassen hos tidligere kræftramte børn, som er blevet behandlet med knogletransplantation (KMT). KMT har vist at være en effektiv behandling mod leukæmi, men er desværre også forbundet med en række senfølger, heriblandt tab af knoglemasse. Hvis det viser sig, at styrketræning har en forebyggende effekt på tab af knoglemasse, kan det danne grobund for indførelsen af træningsforløb efter behandling med KMT. På den måde vil projektet bidrage til at forebygge en af de væsentligste senfølger ved knogletransplantation og bidrage til en forbedret livskvalitet hos tidligere kræftramte børn.

Yderligere information

Områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen, tlf. +45 72 31 8417, e-mail: lec@ufm.dk

Karen Marie Bjørnstrup Vølund, +45 72 31 89 31, e-mail: kmbv@ufm.dk 

 

1. juli 2021

Ambulance, Photo by Zhen Hu on Unsplash

 

Vil du i kontakt med kommunikations- og presseteam?

Karen Marie Bjørnstrup Vølund, +45 72 31 89 31, email: kmbv@ufm.dk