Nyhed

Rekordstor søgning til eliteinitiativet Sapere Aude

Mange dygtige forskere vil være forskningsledere. Ansøgningsbunken til Det Frie Forskningsråd er næsten firedoblet på syv år. - Glædeligt med stor virketrang og idérigdom blandt forskerne, men vi må desværre skuffe mange højtkvalificerede ansøgere, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

Det Frie Forskningsråd har gjort ansøgningsbunken op ved fristen i april og maj. Opgørelsen viser en rekordstor søgning til eliteinitiativet Sapere Aude: DFF Forskningsleder, der giver lovende yngre forskere mulighed for at samle et team til realisering af løfterige forskningsprojekter. Siden 2010 er bunken med ansøgninger næsten firedoblet.

Det er de forskningsfaglige råd for henholdsvis Teknologi og Produktion og Natur og Univers, der har oplevet størst søgning i 2017.

Pengepuljen for Sapere Aude i 2017 er på 150 millioner kroner, hvilket giver rådet mulighed for at uddele op til 25 bevillinger. Med 388 ansøgninger giver det en forventet succesrate på 6 procent.

For at imødekomme et stigende ansøgertal valgte rådet allerede i 2016 at tilføre midler fra forskningsreserven til initiativet for at styrke excellenceforskningen i Danmark.

- Først og fremmest skal vi glæde os over en stor virkelyst blandt danske forskere. Utrolig mange kvalificerede forskere med originale idéer søger rådet med forskningslederambitionerne i top. Mange flere end vi kan honorere med en bevilling. Sapere Aude-initiativet er vigtig for dansk forskning, det bidrager til, at de mest banebrydende idéer kan realiseres i teams af forskere med spidskompetencer og frihed til at gå langt for at opnå nye resultater. Derfor ville vi gerne kunne investere yderligere, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

Laveste succesrate i syv år

Det har tidligere været muligt at imødekomme flere projekter, men i perioden 2013-2016 er succesraten halveret fra knap 15 procent til 7,5 procent. I 2017 vil succesraten falde yderligere til cirka 6 procent.

- Det er en smertelig lav succesrate og under international standard. Kigger vi til udlandet, ligger succesraten typisk over 10 procent. Det er ikke en mulighed at omprioritere og skære yderligere i vores virkemidler for at øge succesraten. Det er allerede gjort, siger Peter Munk Christiansen.

Tidligere på året kunne Det Frie Forskningsråd meddele, at mange forskningsledere har succes med at opnå bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd og bidrager til at styrke internationalt forskningssamarbejde ved for eksempel at tiltrække excellent forskningskapacitet til Danmark til de nye teamdannelser.

 

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Det Frie Forskningsråd, tlf. 3011 5340, e-mail: pmc@ps.au.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

11. juli 2017

 

Vil du i kontakt med kommunikations- og presseteam?

Karen Marie Bjørnstrup Vølund, +45 72 31 89 31, email: kmbv@ufm.dk