Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond får nye rådsmedlemmer

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond har udpeget to nye medlemmer til de fem forskningsfaglige råd, mens syv medlemmer genudpeges pr. 1 januar 2022. De faglige forskningsråd består af i alt 75 anerkendte forskere.

De to nye og syv genudpegede rådsmedlemmer skal med deres ekspertviden bidrage til at identificere de bedste, grundlagsskabende idéer og initiativer i dansk forskning.

Se liste over medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond pr. 1. januar 2022

Fondens fem faglige forskningsråd fordeler risikovillige midler, knap 1,5 milliard kroner i 2022, til den forskerinitierede, frie forskning inden for grundforskning såvel som anvendelsesorienteret forskning. Fonden rådgiver desuden uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og regeringen i forskningsspørgsmål.

Beskikkelsesperiode
Rådsmedlemmerne er udpeget af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse i deres personlige egenskab efter åbent opslag og indstilling fra forskningsmiljøerne. Tiltrædelse sker per 1. januar 2022 for en fireårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Som følge af Lov om Danmarks Frie Forskningsfond per 1. juli 2017 udpeger Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse rådenes medlemmer og formænd.

23. september 2021