Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond godkender projektforlængelse på et år grundet COVID-19

Danmarks Frie Forskningsfond har besluttet at godkende en projektforlængelse på et år for alle igangværende bevillinger til Sapere Aude, Forskningsprojekt 1 og Forskningsprojekt 2. Det er ikke nødvendigt at søge om projektforlængelsen.

Den helt ekstraordinære situation med Covid-19 har blandt andet resulteret i, at forskere i en uvis periode ikke kan arbejde på forskningsinstitutionerne, deltage i internationale konferencer, udføre feltarbejde m.v., men i stedet skal forsøge at arbejde hjemmefra.

Det kan give vanskeligheder i forhold til afslutning af forskningsprojekter inden for den oprindeligt fastsatte projektperiode.

Danmarks Frie Forskningsfond har derfor besluttet generelt at godkende en projektforlængelse på et år for alle igangværende bevillinger til Sapere Aude, Forskningsprojekt 1 og Forskningsprojekt 2. Det er ikke nødvendigt at søge om denne projektforlængelse.

Samtidig vil fonden acceptere, at der foretages omposteringer mellem de enkelte budgetposter inden for det samlede bevilgede beløb.  

Sekretariatet skal orienteres om projektforlængelsen og ønsker til omposteringer, således at de igangværende sager kan blive opdateret i e-grant.


Yderligere information

Mange opgaver forsøges så vidt muligt varetaget som normalt, og ansøgere og bevillingsmodtagere kan fortsat kontakte sekretariatet per telefon +45 72 31 82 00, kl. 09-12, eller e-mail: DFF-opslag@ufm.dk

Enhedsleder Hanne Haarup Thomsen, tlf. 72 31 84 28, e-mail: hht@ufm.dk

25. marts 2020

Foto: Danmarks Frie Forskningsfond