Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond offentliggør opslag af Inge Lehmann-programmet

Danmarks Frie Forskningsfond offentliggør opslaget til Inge Lehman programmet. Ansøgningsfristen er 26. marts 2020 kl. 12.00. Formålet med Inge Lehmann-programmet er at styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.

Inge Lehmann-programmet er en del af den politiske aftale af 6. november 2019 om fordeling af forskningsreserven i 2020.

Programmet kan kun søges sammen med ansøgninger til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder. Ansøgningsfristen er 26. marts 2020 kl.12.00.

Formålet med Inge Lehmann-programmet er at styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.

Programmet er åbent for alle fagområder, og for både mænd og kvinder, men gennem dispensation efter ligestillingslovens § 3 vil Danmarks Frie Forskningsfond som udgangspunkt vælge kvindelige ansøgere over mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøgere, dog således at der foretages en objektiv vurdering, hvor der tages hensyn til alle særlige kriterier vedrørende ansøgerne, uanset køn.

Der er i 2020 i alt afsat 19,7 millioner kroner til programmet. Danmarks Frie Forskningsfond forventer at give fire til seks bevillinger i 2020.

En Inge Lehmann-bevilling gives som en ekstra bevilling til modtagere af en Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevilling i 2020, som har et helt særligt potentiale for forskning og forskningsledelse på allerhøjeste internationale niveau.

Programmet er opslået som et tillæg til Danmarks Frie Forskningsfonds opslag af frie forskningsmidler E2019 & F2020.

Opslag af frie forskningsmidler E2019 & F2020 (pdf)

Opslag af Inge Lehmann-Programmet Tillæg til opslag af frie forskningsmidler E2019 & F2020 (pdf)

Ansøgningsskabeloner forventes at være tilgængelig på e-grant medio februar. Du kan dog allerede nu tilgå skabelonen til projektbeskrivelsen.

Tilgå skabelon til projektbeskrivelse


Yderligere information

Bestyrelsesformand, professor David Dreyer Lassen, Danmarks Frie Forskningsfond, tlf. 5133 9713, e-mail: david.dreyer.lassen@econ.ku.dk

Enhedsleder Hanne Haarup Thomsen, tlf. 72 31 84 28, e-mail: hht@ufm.dk

Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

 

3. februar 2020

Foto: Science in HD, Unsplash