Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond offentliggør opslag af Inge Lehmann-programmet

Ansøgningsfristen er 17. juni 2021 kl. 12.00. Formålet med Inge Lehmann-programmet er at styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.

OBS DFF har den 26. april præciseret regler for beregning af ph.d.-alder, så det nu fremgår af opslaget, at ansøgere, som opnår en ph.d.-alder på under tre år, som følge af, at barsels-/forældreorlov trækkes fra med en faktor 2 i stedet for 1, vil blive betragtet som værende inden for ph.d.-aldersgrænsen og kan ansøge Inge Lehmann-programmet 2021. Ansøgere til programmet skal efter ph.d.-graden have opnået betydelig selvstændig forskningserfaring svarende til minimum 3 år. Præciseringen er skrevet ind i det aktuelle opslag. Det kan derfor være nødvendigt at downloade pdf'en med opslaget igen.

Find opslaget af Inge Lehmann-programmet her.

I 2021 er der i alt afsat 110 millioner kroner til Inge Lehmann-programmet. Programmet er en del af de midler, som DFF skal udmønte inden for det politisk fastsatte område beskrevet i: ”Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Frie Grønne om: Fri forskning, talentudvikling og forskning i klimaforandringer (fordeling af den tværgående reserve i 2021)”.

Formålet med Inge Lehmann-programmet er at styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark. Ansøgningsfristen er 17. juni 2021 kl. 12.00. Det forventes, at ansøgningsblanketterne er tilgængelige i e-grant ultimo april 2021.

Programmet er åbent for alle fagområder, og for både mænd og kvinder, men gennem dispensation efter ligestillingslovens § 3 vil Danmarks Frie Forskningsfond som udgangspunkt vælge kvindelige ansøgere over mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøgere, dog således at der foretages en objektiv vurdering, hvor der tages hensyn til alle særlige kriterier vedrørende ansøgerne, uanset køn.


Yderligere information

Bestyrelsesformand, Maja Horst, tlf. 35 32 88 53, E-mail: horst@hum.ku.dk

Områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen, tlf. 72 31 84 17, e-mail: lec@ufm.dk

Presse- og kommunikationskonsulent Karen Marie Bjørnstrup Vølund, tlf. 72 31 89 31, e-mail: kmbv@ufm.dk 

 

26. marts 2021

Inge Lehmann. Foto: GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland