Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond offentliggør opslag af Inge Lehmann-programmet

Ansøgningsfristen er 17. juni 2021 kl. 12.00. Formålet med Inge Lehmann-programmet er at styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.

Find opslaget af Inge Lehmann-programmet her.

I 2021 er der i alt afsat 110 millioner kroner til Inge Lehmann-programmet. Programmet er en del af de midler, som DFF skal udmønte inden for det politisk fastsatte område beskrevet i: ”Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Frie Grønne om: Fri forskning, talentudvikling og forskning i klimaforandringer (fordeling af den tværgående reserve i 2021)”.

Formålet med Inge Lehmann-programmet er at styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark. Ansøgningsfristen er 17. juni 2021 kl. 12.00. Det forventes, at ansøgningsblanketterne er tilgængelige i e-grant medio april 2021.

Programmet er åbent for alle fagområder, og for både mænd og kvinder, men gennem dispensation efter ligestillingslovens § 3 vil Danmarks Frie Forskningsfond som udgangspunkt vælge kvindelige ansøgere over mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøgere, dog således at der foretages en objektiv vurdering, hvor der tages hensyn til alle særlige kriterier vedrørende ansøgerne, uanset køn.


Yderligere information

Bestyrelsesformand, Maja Horst, tlf. 35 32 88 53, E-mail: horst@hum.ku.dk

Områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen, tlf. 72 31 84 17, e-mail: lec@ufm.dk

Presse- og kommunikationskonsulent Karen Marie Bjørnstrup Vølund, tlf. 72 31 89 31, e-mail: kmbv@ufm.dk 

 

26. marts 2021

Inge Lehmann. Foto: GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

 

Vil du i kontakt med kommunikations- og presseteam?

kommunikation og interessenthåndtering
Karen Marie Bjørnstrup Vølund, +45 72 31 89 31, email: kmbv@ufm.dk
JOHANNE THORUP DALGAARD, +45 72 31 84 03, EMAIL: JTD@UFM.DK

 

 

 

 

Download billede af formand for Danmarks Frie Forskningsfond