Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond opslår midler til forskning i grøn omstilling, tidlig indsats og økonomiske regneprincipper

Opslaget til forskning i Grøn omstilling, Effekter af tidlige indsatser og Arbejdet med udvikling af de økonomiske regneprincipper er offentliggjort. Heraf skal 335 millioner kroner fremme grønne idéer. Forskere kan søge frem til fristen den 11. juni 2020 kl. 12.00.

Danmarks Frie Forskningsfond offentliggør opslaget af midler til tematisk forskning 2020 som en del af den politiske aftale af 6. november 2019 om fordeling af forskningsreserven i 2020.

Opslag af Tematiske Midler 2020 (pdf)

335 millioner kroner til grønne idéer

Forskere kan søge om 335 millioner kroner til originale idéer, der kan bidrage til den grønne omstilling, herunder løsninger der adresserer klima-og naturudfordringerne.

Midlerne skal styrke vækstlaget af forskere, opbygge kapaciteten i de forskningsfaglige miljøer og bidrage til nye forskningsgennembrud inden for den grønne omstilling.

Danmarks Frie Forskningsfond introducerer, som en del af udmøntningen, en ekstraordinær mulighed for at søge et såkaldt Forskningsprojekt 3 på op til 8,3 millioner kroner og med en forskningsperiode på op til fem år for at fremme tværvidenskabelig forskning.

Pressemeddelelse: Grønne idéer får ekstraordinær mulighed hos Danmarks Frie Forskningsfond

50 millioner kroner til forskning i økonomiske regneprincipper og tidlige indsatser

Midlerne skal bidrage til den samlede indsats med at udvikle de økonomiske modeller, herunder inddrage effekter af investeringer i velfærd samt klima, natur og miljø.

20,7 millioner kroner skal udmøntes til Effekter af tidlige indsatser og skal fremme forskning, der kan bidrage til at dokumentere effekten af forskellige former for tidlige og forebyggende indsatser, som kan understøtte børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Der er samtidig behov for anvendelsesorienteret forskning, der kan kvalificere viden om effekten af forskellige tidlige og forebyggende indsatser. Det har prioritet, at den forskningsindsats også inddrager de praksisorienterede forskningsmiljøer.

29,5 millioner kroner skal udmøntes til Arbejdet med udvikling af de økonomiske regneprincipper til at belyse de samfundsøkonomiske effekter af hhv. velfærdsinvesteringer og klima, natur og miljø.

Formålet er at fremme ny viden som fagligt belæg for at videreudvikle de økonomiske modeller og regneprincipper.

Tematiske virkemidler

Midlerne vil kunne søges inden for de beløbsgrænser og krav, der er i Forskningsprojekt 1 og Forskningsprojekt 2, som er velkendte virkemidler i Danmarks Frie Forskningsfond. 

Derudover vil det være muligt at søge Forskningsprojekt 3 af op til fem års varighed på et beløb mellem 4.300.000-8.300.000 eksl. overhead til temaet Grøn omstilling.

Ansøgninger skal være uploadet i ansøgningssystemet www.e-grant.dk senest torsdag den 11. juni 2020 kl. 12.00.


Yderligere information

Bestyrelsesformand, professor David Dreyer Lassen, Danmarks Frie Forskningsfond, tlf. 5133 9713, e-mail: david.dreyer.lassen@econ.ku.dk

Enhedsleder Hanne Haarup Thomsen, tlf. 72 31 84 28, e-mail: hht@ufm.dk

Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

19. marts 2020

Foto: Ian Simpson, Unsplash