Nyhed

DFF opslår midler til original, fri forskning

Danmarks Frie Forskningsfond offentliggør i dag sit opslag til støtte af fri, risikovillig forskning af højeste internationale kvalitet. Pengene skal gå til forskningsidéer med potentiale for nybrud og langsigtet kapacitetsopbygning af dansk forskning.

Fra i dag kan idérige forskere begynde at holde øje med fristerne for forskningsmidler fra Danmarks Frie Forskningsfond. Med det nye opslag af frie midler vil DFF i 2022 uddele midler til originale, perspektivrige forskningsideer af ypperste kvalitet, der er udtænkt og igangsat af forskerne selv.

Forskere kan søge om midler til forskningsprojekter, der kan udføres ved internationale forskningsmiljøer som DFF-International Postdoc, til eliteprogrammet Sapere Aude: DFF-Forskningsleder og til nye forskningsidéer gennem programmerne DFF-Forskningsprojekt 1 og det lidt større DFF-Forskningsprojekt 2 eller en række mindre virkemidler under flere af Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd. Opslaget gælder ansøgninger, der indsendes til ansøgningsfristerne efterår 2021 (E2021) og forår 2022 (F2022).

Se det fulde opslag her - E2021 og F2022

See English call here – A2021 and S2022

”Længe leve videnskaben”

2020 var i høj grad et år, hvor forskningens og videnskabens var i rampelyset. Statsminister Mette Frederiksens ”længe leve videnskaben”-citat fra nytårstalen 2020/21 er gået hele den videnskabelige verden rundt og sætter velfortjent spotlys på den store indsats, som forskningsmiljøerne yder til gavn for hele samfundet. Bestyrelsesformand for DFF Maja Horst udtaler:

»Især vigtigheden af den frie forskning er kommet i fokus som følge af pandemien; vi har set det med vaccineteknologierne i 2020, hvor årtiers ubundet grundforskning i mRNA (budbringer-ribonukelinsyre) blev nøglen til mRNA-vaccinernes succes. Vi ved, at netop de gode rammer for den risikovillige og konkurrenceudsatte forskning er noget af det, der kan skabe nybrud og åbne nye horisonter for erkendelse og viden.«

Med Danmarks Frie Forskningsfonds nye opslag af frie midler prioriteres den frie forskning i alle dele af den videnskabelige verden til gavn for samfundet som hele. Med bevillinger på 3,3 mio. kr. i gennemsnit får forskere mulighed for at afprøve deres idéer. Maja Horst uddyber: »Det er ofte netop her i den frie, originale forskning, at helt nye resultater dukker op til gavn for samfundet og for den langsigtede opbygning af kapaciteten i dansk forskning.«

Fakta om DFF
I 2021 år uddeler DFF ca. 1,5 mia. kr. til fri og tematisk forskning. Heraf ca. en mia. kr. til den frie forskning.

454 forskere fik bevillinger i 2020 til ny og banebrydende forskning. I 2021 forventer fonden, at nogenlunde samme antal opnår en bevilling til at forfølge deres gode idéer til gavn for forskning.

Danmarks Frie Forskningsfond modtager årligt mellem 2.000-4.000 ansøgninger.

Fonden forventer at have ca. en mia. kr. til rådighed for fri forskning i 2021.

 

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand Maja Horst, tlf. +45 20 28 68 66, e-mail: majho@dtu.dk

Områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen, tlf. +45 72 31 8417, e-mail: lec@ufm.dk

Specialkonsulent Karen Marie Bjørnstrup Vølund, +45 72 31 89 31, e-mail: kmbv@ufm.dk

 

 

4. juni 2021

Foto: Unsplash