Nyhed

DFF - Tematisk forskning i digitale teknologier samt mennesker og samfund

Danmarks Frie Forskningsfond skal igen i 2019 udmønte midler til tematisk forskning. Danmarks Frie Forskningsfond forventer at offentliggøre opslaget ultimo marts 2019.


 

FINANSLOV 2019

Forskning i digitale teknologier (AI, mv.)

80 mio.kr.

Mennesker og Samfund

50 mio.kr.

 

Tematiske virkemidler

Midlerne vil kunne søges inden for de beløbsgrænser og krav, der er i Forskningsprojekt 1 og Forskningsprojekt 2, som er velkendte virkemidler i Danmarks Frie Forskningsfond. 

Ansøgningsfrister

Alle ansøgninger skal være uploadet i ansøgningssystemet www.e-grant.dk senest tirsdag den 18. juni 2019 kl. 12:00. 

Starttidspunkter for projekter

DFF giver ikke støtte med tilbagevirkende kraft. Du kan derfor ikke søge om forskningsmidler til aktiviteter, der allerede har fundet sted på det tidspunkt, hvor fonden træffer afgørelse.

Det tidligste starttidspunkt er 1. januar 2020 og det seneste starttidspunkt er 1. august 2020. 

Udmøntende udvalg og råd

Midlerne vil blive udmøntet af to ad hoc udvalg under Danmarks Frie Forskningsfond

DFF | Tematisk forskning - Digitale teknologier

DFF | Tematisk forskning - Mennesker og samfund 

Udvalgene vil blive sammensat dels af medlemmer fra flere af Danmarks Frie Forskningsfonds faglige råd og dels af forskere fra udenlandske forskningsinstitutioner. Hvert udvalg kommer til at bestå af 12 medlemmer inklusive en formand. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af udvalgene. Udvalgene udpeges marts 2019.

Opslag publiceres senest ultimo marts 2019 og vil  fremgå her

 Se Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2019 her

14. januar 2019