Nyhed

DFF uddeler 23 millioner til forskeruddannelser uden for universiteterne

Ni dygtige forskere har netop fået støtte til deres originale idéer for 23 millioner. Bevillingerne bliver givet under virkemidlet ”Forskeruddannelse uden for universiteterne”.

Se listen med de ni forskningsprojekter her

Danmarks Frie forskningsfond udmønter 23 mio. kr. til ni originale projekter. Forskningen skal udføres på statslige forskningsinstitutioner uden for universiteterne, f.eks. på professionshøjskoler, erhvervsakademier eller statslige arkiver, biblioteker og museer, og kommer rundt i flere hjørner af den videnskabelige verden. Der er bl.a. givet støtte til at forske i afsaltning af kalkmalerier på Nationalmuseet, den danske åndssvageforsorg 1929-80 på Rigsarkivet og indeklimaløsninger i den historiske boligarkitektur på Arkitektskolen Aarhus.

Forbedring af fremtidens immunforsvar
Julie Zimmermann fra Statens Serum Institut vil gøre det enkelte menneskes immunforsvar bedre, så vi kan undgå, at coronapandemiens karantæner, forsamlingsforbud og testpinde i næsen bliver hverdag. Helt konkret vil hun analysere en stor mængde data fra forskellige immunologiske – og bioinformatiske forsøg. Det skal give en indikation af, hvilke immunsimulatorer der giver den bedste respons og på sigt give en bedre forståelse af, hvordan vi aktiverer og opretholder menneskets medfødte immunforsvar.

Ulighed i læreres fordeling på skoler
På VIVE - Det Nationale Forsknings-  og Analysecenter for Velfærd - vil Rasmus Henriksen Klokker se på hvilke træk ved en skole, der kan tiltrække dygtige lærere. Det har stor betydning, hvilke lærere danske skolebørn bliver undervist af i forhold til udvikling af deres faglige evner. Forskning tegner et billede af en ulighed i den måde, hvorpå lærere fordeler sig på skoler, da lærere oftere fravælger de skoler, der har allermest brug for dygtige lærere og oftere søger hen imod skoler med elever, der i forvejen klarer sig godt. Derudover vil han kigge på, hvordan disse forskelle i skolers evne til at tiltrække lærere har betydning for, hvor godt elever klarer sig fagligt.

Yderligere information:
Områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen, tlf. +45 72 31 8417, e-mail: lec@ufm.dk
Karen Marie Bjørnstrup Vølund, +45 72 31 89 31, e-mail: kmbv@ufm.dk

9. juli 2021

Nationalmuseet set fra Frederikholms Kanal. CC-BY-SA, Joakim Sass Züger Andersen, Nationalmuseet