Nyhed

DFF uddeler 280 mio. kr. til grønne forskningsidéer

55 excellente forskningsprojekter får til sammen 280 mio. kr. til den grønne omstilling. Hvert forskningsprojekt får støtte for mellem 2,8 og 11,9 mio. kr. og løber over to til fem år.

DFF har netop givet støtte til 55 nye grønne forskningsprojekter fra alle dele af den videnskabelige verden. De 55 forskningsprojekter er valgt ud blandt 479 ansøgninger, og formålet er at give dygtige forskere et økonomisk rygstød til at gøre nye, forskningsmæssige landvindinger inden for områder som f.eks. miljø og klima.

”Danmark har tårnhøje klimaambitioner, og det kræver blandt andet en ambitiøs grøn forskningspolitik at indfri dem. Jeg er glad for at se de politiske beslutninger omsat i projekter som dem, Danmarks Frie Forskningsfond støtter her. Forskere fra et bredt felt af videnskaber byder ind og kan på hver deres måde være med til at bidrage til Danmarks klimamålsætninger, til nye fremskridt og for nogles vedkommende også til danske job”, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Læs om de 55 grønne forskningsprojekter

Fra fluer til forbruger
DFF støtter den grønne omstilling fra mange vinkler: fra grundforskning, der vil give grønne løsninger på lang sigt, til forskningsprojekter, der udover at skabe en bedre grøn bundlinje, bidrager til at skabe danske arbejdspladser. »Det er en fantastisk nyhed for vores samfund og for den grønne omstilling at stå med så mange skarpe forskningsprojekter,« siger bestyrelsesformand Maja Horst. 

GRØN CASE: Læs om forskningen i en spirende insektindustri og den sorte soldaterflue som foder-kilde

Blandt årets grønne projekter er der f.eks. forskning om børns forhold til naturen, hvordan molekyler vekselvirker med hinanden i solceller, hvordan statens indkøb kan gøres mere grønne, samt noget så eksotisk som, hvordan danske forbrugere kan overbevises om at spise proteiner, der kommer fra insekter. 

»Jeg har kun ros til den danske tilgang til grøn omstilling, hvor alle videnskabelige grene inviteres til at bidrage med løsningerne. Og det er muligt, fordi det grønne opslag både er åbent og bredt formuleret, og fordi vi har så mange dygtige forskere, der byder ind med deres bedste og mest nybrudsskabende ideer,« konstaterer bestyrelsesformand Maje Horst.

GRØN CASE: Læs om forskningen i en ny, miljørigtigt overfladebehandling til den tunge industri

Grønne idéer på alle videnskabelige områder
Alle forskningsområder, der kan bidrage til den grønne omstilling, har kunnet søge den tematiske pulje, og DFF har modtaget virkelig kvalificerede ansøgninger fra alle grene af den videnskabelige verden. Bredden i ansøgerfeltet har naturligvis fordret en bred sammensætning af udvalget, der bedømmer de indkomne ansøgninger. Søren Rud Keiding, professor ved Aarhus Universitet, har for andet år i træk været formand for det grønne udvalg og udtaler: ”Det er vigtigt at huske på, at forskningsverdenen er international, og at et lille land som Danmark til stadighed er afhængig af, at udenlandske topforskere søger til Danmark, både når vi bedømmer, og når vi rent faktisk forsker. F.eks. er flere af modtagerne af bevillinger topforskere, der er kommet til Danmark fra udlandet og har fået faste stillinger på vores universiteter.” Således har det grønne udvalg i DFF i 2021 bestået af 20 medlemmer fordelt på alle videnskabelige hovedområder, både natur-, teknik- og produktionsvidenskab, sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora: i alt 10 anerkendte danske forskere og 10 internationale forskere.

 

Om de tematiske uddelinger

  • En tematisk uddeling er en politisk, strategisk satsning inden for et bestemt tema, som er åbent for bidrag fra alle videnskabelige områder. Tematisk forskning fungerer som et supplement til den frie, uafhængige forskning, der er baseret på forskernes egne nysgerrighedsdrevne initiativer.
  • DFF har siden 2018 udmøntet forskningsbevillinger inden for politisk fastsatte temaer (finansieret ved årlige politiske aftaler om fordeling af forskningsreserven).
  • I 2020 og 2021 har DFF støttet i alt 120 grønne forskningsprojekter med godt 600 millioner kr. i tematiske midler inden for virkemidlet ‘Grøn omstilling’.
  • Succesraten målt på både antal ansøgninger og bevilget beløb er knap 12% i 2021.

 

Kontaktpersoner

Områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen, tlf. +45 72 31 8417, e-mail: lec@ufm.dk

Kommunikationsmedarbejder Karen Marie Bjørnstrup Vølund, tlf.+45 72 31 89 31, e-mail: kmbv@ufm.dk

15. oktober 2021

Foto: Kazuend, Unsplash