Event

Invitation til FKK-seminar: Udforskninger på tværs af humaniora

Humanioras mange forskelligartede forskningstilgange bevæger sig, og de åbner nye horisonter for erkendelse. På FKK´s årlige forsknings- og formidlingsseminar diskuterer vi udfordringer og erkendelser i tilgange på tværs af humanioras undersøgelsesfelter.

Humanistiske undersøgelsesformer varierer fra arkivstudier, kulstof 14-dateringer og teoretiske destillering af tankekonfigurationer over digital fjernlæsning og data crawling, feltarbejde og interview til optagelser af hverdagssprog og autoetnografi. Og de udvikler sig. De formes af såvel nye teoretiske perspektiver og nye teknologiske muligheder som af nye fænomener, der udfordrer gængse tilgange. Siden marts 2020 er de også formet af COVID-19’s begrænsninger, men processen har hele tiden været i gang. Undersøgelsesformer kombineres på nye måder og anvendes på tværs af discipliner og empiriske kontekster.

Fem forskere vil invitere os med ind i deres udfordringer og overvejelser. Se programmet herunder

Moderator for dagen er Anne-Marie S. Christensen, Formand for FKK

Tilmeld dig FKK-seminaret d. 24. juni 2021 her 

PROGRAM

14.15 Velkomst, Anne-Marie Søndergaard Christensen, formand for FKK

14.30 Steffen Dalsgaard, ITU
Gran, generationsforskelle og en iPad på hjul: Forankringer i studiet af
klimakampens teknologier: Der er mange årsager til, at det til tider kan være svært at finde et fast videnskabeligt ståsted i spændingsfeltet mellem datalogiske og samfundsfaglige perspektiver. I projektet Sociocultural Carbon har vi været interesseret i hvordan CO2 som begreb har haft betydning i forskellige sociale og kulturelle sammenhænge, og hvordan teknologier spiller en rolle i at organisere denne betydning. Vores største udfordring hidtil været at finde balancen mellem en antropologisk metodisk fordring (følg informanterne, lad empirien vise, hvilke spørgsmål der er relevante) og projektformuleringen som hjemmehørende på et mono-fakultært universitet (IT-Universitetet), hvor fokus på teknologi er forskningens forudsætning. Der har ikke været nogen fælles løsning, men hvert delprojekt lod til at have fundet sine egne udveje og måder at forankre en tilgang på. Og så kom COVID-19.

14.50 Diskussion

15.00 Lisbet Tarp, AU & SMK
Kunsthistorisk disciplinering: Det digitale billede som råstof, redskab og
respondent
De seneste årtiers digitalisering af kunst og kultur samt den øgede internetadgang til fotodokumentation og metadata kom hurtigt til stor gavn for faget kunsthistorie. Det er derimod omdiskuteret og mindre åbenlyst, hvordan og hvorvidt computermetoder som kunstig intelligens og computer vision kan give mening i den  kunsthistoriske forskningstradition. I oplægget diskuteres aktuelle eksperimenter og udfordringer, når man arbejder med visuelle fænomener i grænsezonen mellem humanistisk kernefaglighed og digital metodeudvikling.

15.20 Diskussion

15.30 Pause

15.50 Maja Hojer Bruun, AU
Living labs: Etnografiske interventioner, eksperimenter og nye
samarbejdsformer
I de sidste årtier er det blevet mere tydeligt og eksplicit i etnografisk forskning, at feltarbejde involverer mange forskellige former for samarbejde og deltagelse,
eksperimenter og intervention. Samtidigt har samskabelse og deltagelse af borgere, patienter og brugere i datagenering og innovation bredt sig og fået anerkendelse som vidensform i udviklings-, planlægnings- og evalueringsprocesser mange steder i samfundet. I projektet Living Labs undersøger vi, hvordan såkaldte levende bylivslaboratorier og eksperimenter med digitale platforme og apps fungerer som en ny form for viden og styring i byområder og lokalsamfund, og vi samarbejder med flere grupper (epistemic communities) – borgere, embedsmænd, eksperter, politikere og kreative – om, hvordan levende laboratorier kan udvikles som en eksperimenterende og interventionistisk etnografisk metode.

16.10 Diskussion

16.30 Mikkel Thelle, AU
Når vand styrer. Urban metabolisme og hybride metoder
Projektet Entangled Fluid Cities prøver gennem en ide om vandets materielle politik at integrere kulturhistorisk metode med perspektiver fra bl.a. politisk økologi og miljøhistorie at stimulere en humanistisk diskussion af forholdet mellem by og natur. Samtidig søger projektet gennem begrebet hydroregime at undersøge de kausale forhold mellem vand, by og magt over en godt 100-årig periode. Der arbejdes på tværs af kvalitative og kvantitative kilder i forsøget på at se forbindelser mellem eksempelvis renligheds- og sundhedsnormer og hverdagspraksisser omkring vand. Med termen urban metabolisme prøver vi at relatere vandteknologier og bypolitik med byens bredere stofskifte i perioden. Dette giver et meget mangfoldigt og udfordrende materiale, men giver også anledning til en række nye spørgsmål til vandets rolle i byen.
16.50 Diskussion

17.00 Dorthe Brogård Kristensen, SDU
Det Forbedrede Selv
At forbedre og optimere sig selv er blevet del af det moderne menneskes liv. Som en konsekvens ser vi i den moderne forbrugerkultur en stigning i brug af teknologier og services designet til at optimere velvære og produktivitet. I et antropologisk projekt har vi sammenlignet og eksperimentet med tre forskellige former for teknologier - substanser, selv-tracking og spiritualitet. Dette har ført til en analyse af, hvordan brugen af teknologier i dagens Danmark har ført til nye former for kropslig viden, praksisser såvel som identitetsformer.
17.20 Diskussion og tak for i dag

Tilmeld dig FKK-seminaret d. 24. juni 2021 her 

Atirum, SDU Kolding
Tid og sted
24
Jun
2021

24. juni 2021 fra 14:15 til 18:00

Online via Zoom