Event

DFF Informationsmøde om virkemidlet Forskeruddannelse uden for universiteterne den 27. november 2018 i Odense

Danmarks Frie Forskningsfond inviterer til informationsmøde i Odense.

Til stede ved mødet vil være rådsmedlemmer fra DFF | Kultur og Kommunikation, DFF | Samfund og Erhverv, DFF | Teknologi og Produktion samt medarbejdere fra DFF’s sekretariat.

Informationsmødet er rettet mod potentielle ansøgere og ansatte ved de institutioner, der er omfattet af virkemidlet. Mødet afholdes på dansk.

Tilmelding er nødvendig.

For tilmelding send mail til gis@ufm.dk senest den 14. november 2018.

Om Forskeruddannelse uden for universiteterne

Virkemidlet Forskeruddannelse uden for universiteterne har til hensigt at styrke forskeruddannelse på offentlige, danske forskningsinstitutioner uden for universiteterne. Virkemidlet omfatter statslige forskningsinstitutioner uden for universiteterne, sektorforskningsinstitutioner, professionshøjskoler, erhvervsakademier samt statslige arkiver, biblioteker og museer. Virkemidlet omfatter derimod ikke statsanerkendte museer, GTS-institutter, sygehuse m.fl.

For yderligere information om virkemidlet, se DFF Opslag E2018 og F2019.

Tid og sted
27
Nov
2018

27. november 2018 fra 13:00 til 15:30

Asylgade 7, 5000 Odense

Kontaktperson