Event

Invitation til webinar: Tematisk forskning – Grøn forskning 2022

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) afholder to webinarer om det tematiske opslag for Grøn forskning den 27. og 29. april 2022.

Fredag den 29. april 2022, kl. 10.00 - 11.00

Webinaret afholdes på engelsk. Vi gør opmærksom på, at samme webinar også afholdes den 27. april kl. 13-14.

Webinaret vil blandt andet berøre følgende emner:

  • DFF og fondens tematiske opslag
  • Det tematiske opslag: Grøn forskning (2022)
  • Virkemiddel og budget
  • Den excellente ansøgning
  • Vurderingskriterier
  • Ansøgningsplatformen: E-grant
  • Spørgerunde

Det tematiske opslag for Grøn forskning (2022) sigter mod at fremme den grønne, frie og nysgerrighedsdrevne forskning i Danmark. Opslaget omfatter muligheden for forskning inden for og på tværs af alle faglige hovedområder.

Webinaret er målrettet potentielle ansøgere og andre, der måtte have interesse i at høre nærmere om dette tematiske opslag. Dagsordenen er den samme for begge webinarer. For mere information, se OPSLAG – GRØN FORSKNING 2022.

Invitationen må gerne videredeles til potentielt interesserede kandidater, ansatte på relevante institutioner og andre der måtte have interesse.

Webinaret bliver afholdt på Zoom. Vi gør opmærksom på, at der maksimalt er plads til 1.000 deltagere pr. webinar. Deltagelse i webinaret er gratis og kræver ikke tilmelding. Pladserne tildeles efter først-til-mølle princip.

Webinaret bliver ikke optaget.

Tilgå via Zoom: https://ufm-dk.zoom.us/j/65271489542

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash
Tid og sted
29
Apr
2022

29. april 2022 fra 10:00 til 11:00

Online