Nyhed

Frie forskningskroner til skolarstipendier, videnskabelige tidskrifter og forskningsophold i udlandet

Med de mindre bevillinger bidrager Danmarks Frie Forskningsfond til at skabe diversitet, realisering og formidling af nye spirende forskningsidéer.

Danmarks Frie Forskningsfond uddeler knap 2,4 millioner kroner fordelt på 14 forskere. De 14 bevillinger finansieres gennem tre virkemidler: Forskningsophold i udlandet, skolarstipendier samt støtte til videnskabelige tidskrifter.

Seks forskere modtager et skolarstipendium inden for det sundhedsvidenskabelige område. Stipendierne uddeles med henblik på at give talentfulde studerende mulighed for at beskæftige sig med forskning inden for sundhedsområdet i et semester og under ledelse af anerkendte forskere.

Se de seks modtagere af virkemidlet Skolarstipendier | Sundhed og Sygdom

Danmarks Frie Forskningsfond| Samfund & Erhverv sender tre forskere afsted på et sammenhængende forskningsophold af mindst tre måneders varighed ved en udenlandsk forskningsinstitution. Opholdet har til formål at fremme internationaliseringen af samfundsvidenskabelig forskning og tager udgangspunkt i konkrete forskningsaktiviteter, som bidrager til at styrke netværk og indsamling af data.

Se de fire modtagere af virkemidlet Forskningsophold i udlandet | Samfund og Erhverv

Fem forskere modtager støtte til tidskrifter inden for kultur og kommunikation. Formålet er at støtte udbredelsen af humanistisk forskningsformidling. Et af kriterierne for at modtage bevilling er, at tidskriftet skal være gratis og frit tilgængeligt på internettet senest et år efter udgivelsen.

Se de fem modtagere af virkemidlet Tidsskrifter | Kultur og Kommunikation

Yderligere oplysninger

Enhedsleder Hanne Haarup Thomsen, tlf. 72 31 84 28, e-mail: hht@ufm.dk

Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

16. december 2019

Foto: Derek Thomson/Unsplash