Nyhed

Inge Lehmann-programmet: justerede regler for beregning af ph.d.-alder

Danmarks Frie Forskningsfond har den 26. april 2021 præciseret regler for beregning af ph.d.-alder, så det nu fremgår af Inge Lehmann-opslaget at ansøgere, som opnår en ph.d.-alder på under tre år, som følge af, at barsels-/forældreorlov trækkes fra med en faktor 2 i stedet for 1, vil blive betragtet som værende inden for ph.d.-aldersgrænsen og kan ansøge Inge Lehmann-programmet 2021.

Danmarks Frie Forskningsfond offentliggjorde den 26. marts 2021 opslag af Inge Lehmann-programmet. Ansøgningsfristen til programmet er 17. juni 2021 kl. 12.00. Formålet med Inge Lehmann-programmet er at styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.

DFF ønsker at målrette Inge Lehmann-programmet mod yngre forskere, der efter ph.d.-graden har opnået betydelig selvstændig forskningserfaring, svarende til minimum 3 år. DFF har derfor indført faste grænser for ph.d.-alderen, så ansøgere til Inge Lehmann-programmet skal have opnået ph.d.-graden eller kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, inden for minimum 3 og maksimum 6 år. Ph.d.-alderen beregnes som tidsforløbet mellem erhvervelsen af ph.d.-graden og DFF-ansøgningsfristen.

Fonden tager hensyn til eventuelle orlovsperioder i beregningen af ph.d.-alder.

Danmarks Frie Forskningsfond har den 26. april 2021 præciseret regler for beregning af ph.d.-alder, så det nu fremgår af opslaget at ansøgere, som opnår en ph.d.-alder på under tre år, som følge af, at barsels-/forældreorlov trækkes fra med en faktor 2 i stedet for 1, vil blive betragtet som værende inden for ph.d.-aldersgrænsen og kan ansøge Inge Lehmann-programmet 2021.

Se det opdaterede opslag her (link)


Yderligere information

Områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen, tlf. 72 31 84 17, e-mail: lec@ufm.dk

Presse- og kommunikationskonsulent Karen Marie Bjørnstrup Vølund, tlf. 72 31 89 31, e-mail: kmbv@ufm.dk 

 

26. marts 2021

Inge Lehmann. Foto: GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

 

Vil du i kontakt med kommunikations- og presseteam?

kommunikation og interessenthåndtering
Karen Marie Bjørnstrup Vølund, +45 72 31 89 31, email: kmbv@ufm.dk
JOHANNE THORUP DALGAARD, +45 72 31 84 03, EMAIL: JTD@UFM.DK

 

 

 

 

Download billede af formand for Danmarks Frie Forskningsfond