Nyhed

Lempede krav til budgetunderskrifter til kommende ansøgningsfrist

Du kan ekstraordinært indsende din ansøgning uden underskrift og stempel på budgettet. Lempelsen gælder midlertidigt og kun for ansøgninger med ansøgningsfrist i perioden d. 24. marts til og med 26. marts 2021.

I lyset af den fortsatte covid-19-pandemi opfordres der flere steder stadig til hjemmearbejde i videst muligt omfang. Er det i denne særlige situation ikke muligt at fremskaffe budgetunderskrift til din ansøgning, kan du ekstraordinært indsende ansøgningen uden underskrift og stempel på budgettet. Lempelsen gælder midlertidigt og kun for ansøgninger med ansøgningsfrist d. 24. marts til og med 26. marts 2021. Hvis det besluttes, at du skal have en bevilling, vil sekretariatet indhente underskriften, inden du kan få bevillingsbrevet.

Yderligere information

Områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen, tlf. 72 31 84 17, e-mail: lec@ufm.dk

5. marts 2021

 

Vil du i kontakt med kommunikations- og presseteam?

kommunikation og interessenthåndtering
Karen Marie Bjørnstrup Vølund, +45 72 31 89 31, email: kmbv@ufm.dk
JOHANNE THORUP DALGAARD, +45 72 31 84 03, EMAIL: JTD@UFM.DK

 

 

 

 

Download billede af formand for Danmarks Frie Forskningsfond