Nyhed

Ny funktion i e-grant: automatisk tjek af ansøgninger

Danmarks Frie Forskningsfond indfører automatisk tjek af ansøgninger sendt ind fra og med fristen d. 26. marts 2021. Det betyder, at du vil blive gjort opmærksom på det, hvis du er ved at indsende en ansøgning, som ikke overholder visse formelle krav. Vi opfordrer derfor alle ansøgere til at gå i gang i god tid med ansøgningen i e-grant.

Det automatiske digitale tjek af ansøgningerne giver dig mulighed for at justere ansøgningen, inden du sender den, så den overholder formelle krav til eksempelvis projektlængde. Du vil som ansøger blive gjort opmærksom på det, hvis du er ved at sende en ansøgning, der ikke overholder visse formelle krav (se nedenstående). Det automatiske tjek bliver indført fra og med ansøgningsrunden med frist d. 26. marts 2021. 

Gå i gang i god tid

Vi opfordrer alle ansøgere til at gå tidligt i gang med at uploade bilag (projektbeskrivelser, CV, m.m.) og at indsende deres ansøgninger i god tid, da der er tale om en ny funktion, der forventeligt vil medføre et højere pres på systemet i de sidste dage op til ansøgningsfristen.

Hvad bliver tjekket?

For fondens generelle krav til ansøgninger, samt formkrav til den konkrete ansøgning, henvises til fondens aktuelle opslag afsnit 4.1 og 5.1.

Den nye funktion vedrører i første omgang ansøgere til virkemidlerne DFF-International Postdoc, Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.), Forskningsophold i udlandet | Samfund og Erhverv og Skolarstipendier | Sundhed og Sygdom.

Kontrollen på tværs af virkemidlerne indebærer:

  • Kontrol af projektbeskrivelse – længde og sprog.
  • Kontrol af CV for hovedansøger – længde og sprog.
  • Kontrol af projektets varighed.
  • Kontrol af ansøgte beløb eksklusiv overhead.

Ud over ovenstående formkrav indfører DFF også et automatisk tjek for en række virkemiddelspecifikke formkrav:

  • For virkemidlet DFF-International Postdoc kontrolleres det automatisk om ansøgers ph.d.-alder samt udstedelse af ph.d.-grad ved dansk institution overholdes
  • For virkemidlet Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.) kontrolleres det automatisk, om institutionstypen er omfattet af virkemidlet, jf. gældende opslag, afsnit 2.3.5.
  • For virkemidlet Skolarstipendier | Sundhed og Sygdom kontrolleres det automatisk, at længden af CV for skolarkandidaten overholder formkravet på én side.
  • For virkemidlet Forskningsophold i udlandet | Samfund og Erhverv kontrolleres det automatisk, om ansøger er ansat ved en dansk forskningsinstitution.

 

23. februar 2021

Foto: Glenn Carstens-Peters