Nyhed

127 mio. kr. styrker den patientnære forskning

Danmarks Frie Forskningsfond har netop uddelt 127,3 mio. kr. til 56 af de mest originale og lysende ideer inden for patientnær, klinisk og uafhængig forskning. Midlerne kommer til at gavne patienter og behandlinger inden for så forskellige områder som psykiatri, fertilitet og kræft.

Læs om alle 56 projekter inden for styrket klinisk og uafhængig forskning

De 127,3 mio. kr. til klinisk og uafhængig forskning er med til at starte uafhængige og forskerinitierede forsøg og studier på områder, hvor der er begrænset kommerciel interesse eller mulighed for ekstern finansiering, f.eks. fra fonde. Midlerne går til forbedret diagnostik og behandling af bl.a. depression, skizofreni, knæsmerter, modermærkekræft og infertilitet.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen udtaler om uddelingen: 

- Det er vigtigt og godt, at vi her styrker den kliniske, patientnære forskning. Og gavner projekter der er vigtige for forskellige grupper af patienter, men som der af forskellige grunde ikke er så stor kommerciel interesse i. Det er fedt at se, hvordan gode projekter indenfor både psykiatri, kræft, fertilitet mm. kan opnå støtte med de midler, vi satte af i sidste års fordeling af forskningsmidler. Til gavn for patienterne.

Bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond, Maja Horst, ser det som en politisk tillidserklæring, at fonden har fået opgaven med at udmønte midler til dette forskningsområde, der er vigtigt for hele samfundet, og fortæller, at fonden går til opgaven med omhu, respekt og grundighed. Hun tilføjer:

- Hvis vi vil bringe klinisk forskning i Danmark op på det højeste niveau, er en økonomisk indsprøjtning som denne et godt skridt på vejen. Klinikere har deres naturlige og berettigede fokus på patienterne, og derfor er denne uddeling vigtig: Det giver mulighed for at finansiere forskningsidéer, som ikke har kommerciel interesse, men som har stort klinisk potentiale og direkte relevans for patienter, bl.a. inden for psykiatriske problemstillinger, diagnostik og behandling.

CASE: FORBEDRET DIAGNOSE AF BLODPROP I HJERTET KAN REDDE KVINDELIV

Overlæge og professor Henrik Toft Sørensen, der er formand for det tematiske udvalg for Styrket klinisk og uafhængig forskning, siger om uddelingen:

- Vi har her fået et vigtigt bidrag til klinisk forskning, som vil gøre en forskel for patienterne på længere sigt. Forskerne har budt ind med spændende idéer på et bredt spektrum af problemstillinger lige fra det nære og konkrete, f.eks. forstoppelse i forbindelse med kirurgi, over nye former for fertilitetsbehandling og til anvendelse af kunstig intelligens til at træffe etiske beslutninger.

Der er i alt indsendt 204 ansøgninger og uddelt forskningskroner til 56 projekter på hospitaler og universiteter i hele landet. Hver af de originale forskningsidéer har fået ca. 2,25 mio. kr., og forskningsprojekterne løber typisk over 3 år.

CASE: KAN KUGLEDYNER SIKRE NATTESØVN FOR BØRN MED ADHD?

Faktaboks: Om uddelingen til klinisk og uafhængig forskning

  • Der er uddelt 127,3 mio. kr. til i alt 56 nye forskningsprojekter, der vil undersøge effekten af nye behandlingsformer og potentialet for at forbedre eksisterende behandlinger.

  • Succesraten er 27,5 % målt på antallet af projekter, der har fået bevilling

  • Klinisk forskning beskrives kort som den praktisk orienterede del af den sundhedsforskning, som bl.a. handler om at beskrive patienternes sygdomsbilleder og sygdomsforløb, vurdere diagnostiske metoder og gennemprøve forskellige former for behandling, herunder uafhængige og forskerinitierede forsøg, studier mv. og på områder, hvor der er begrænset kommerciel interesse eller mulighed for ekstern finansiering, f.eks. fra fonde.

  • De 127,3 mio. kr. til styrket klinisk og uafhængig forskning blev afsat som en del af den politiske aftale den 28. oktober 2021 om fordeling af forskningsreserven.

  • Der tages forbehold for, at de nævnte beløb kan ændre sig efter den forestående budgetgennemgang.


Yderligere oplysninger
Bestyrelsesformand Maja Horst, e-mail: majho@dtu.dk
Specialkonsulent Tobias Kjeldgaard, +45 72 31 78 11, e-mail: tkj@ufm.dk
Specialkonsulent Karen Marie Bjørnstrup Vølund, +45 72 31 89 31, e-mail: kmbv@ufm.dk

29. september 2022