Nyhed

14 forskertalenter får skolarstipendier fra Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom uddeler 1,5 millioner kroner til dygtige, forskningsinteresserede studerende. De skal afprøve, om en forskningskarriere på sundhedsområdet kan være en mulighed for dem.

Bevillingerne giver unge forskertalenter mulighed for at fordybe sig i et selvstændigt forskningsprojekt. På den måde kan de på et tidligt tidspunkt få styrket deres lyst til at forske inden for sundhedsvidenskaben.

Af de 14 skolarstipendier bidrager flere til at afklare væsentlige kliniske problemstillinger. F.eks. skal en studerende hos lektor Maja Ludvigsen på Aarhus Universitet hjælpe med at tilpasse behandlingen af akut myeloid leukæmi, som er en kræftform, der rammer blod og knoglemarv og er den hyppigste form for leukæmi blandt voksne i Danmark. Det er håbet, at forskningen kan forbedre forudsigelsen af, om der vil opstå tilbagefald af sygdommen og i sidste ende reducere antallet af dødsfald.

Hos professor Jens Bo Nielsen på Københavns Universitet skal en anden lovende studerende være med til at prøve at finde en bedre metode til at genoptræne mennesker efter skader i hjernen og rygmarven. Direkte stimulation af rygmarven gennem elektroder på huden er en ny smerteløs metode, der muligvis kan forøge den neurale aktivitet i rygmarven og dermed hjælpe til at genoptræningen forløber mere effektivt. Forskergruppen skal undersøge, om det er tilfældet hos personer med rygmarvsskade. Forhåbentlig kan forskningen fastslå, om stimulationen af rygmarven forbedrer patienternes gangfunktion.

Yderligere information

Enhedsleder Vibeke Grønvall Kristensen, e-mail vgk@ufm.dk, tlf. 7231 8390
Kontorfuldmægtig Anja Nielsen, e-mail anni@ufm.dk, tlf. 7231 8434

20. december 2017