Nyhed

2,8 mio. kr. til 18 nysgerrige forskere

Danmarks Frie Forskningsfond har netop uddelt midler under de tre virkemidler: Skolarstipendier, Forskningsophold i udlandet og Tidsskrifter. Med de tre mindre uddelinger styrker Danmarks Frie Forskningsfond diversiteten i forskning, internationalisering og formidling af spirende forskningsideer.

11 skolarstipendier kickstarter forskerkarrierer

11 nysgerrige, talentfulde studerende får i år bevillinger for i alt 1.461.300 kr. fra Danmarks det faglige forskningsråd for Sundhed og Sygdom. Midlerne giver de studerende mulighed for at fordybe sig i deres projekter i et ekstra semester og er startskuddet til en karriere i sundhedsvidenskabelig forskning. De 11 forskere skal bl.a. fordybe sig i sammenhængen mellem COVID-19 og overvægt, i brystkræft og efterfølgende brystrekonstruktioner og i såkaldt metaforskning, dvs. forskning om forskning, i hvordan kvaliteten af medicinsk forskning kan forbedres.

Læs om de 11 skolarstipendier

Tre forskere skal på forskningsophold i udlandet  

Det faglige forskningsråd for Samfund og Erhverv uddeler i alt 775.670 til tre forskeres forskningsophold i udlandet. Udlandsopholdet varer mindst tre måneder og skal styrke det internationale samarbejde på tværs af samfundsvidenskabelige forskningsmiljøet –og institutioner.

Laura Vang Rasmussen tager fra Københavns Universitet til University of British Columbia i Canada for at fordybe sig i, hvordan beplantning af skov kan forbedre et lands fødevaresikkerhed- og sundhed. Toke Reinholt Fosgaard, også fra Københavns Universitet, skal sammen med eksperter i adfærdsøkonomi på University of California San Diego undersøge, hvordan individuel feedback om vores eget fødevareforbrugs udledning af drivhusgasser, hjælper med at reducere fremtidig udledning. Dario Pozzoli fra Copenhagen Business School skal også over Atlanten til University of Georgia, hvor han skal forske i, hvordan kønsforskelle i foretrukne valg af ikke-lønnede jobfaciliteter kan forklare, hvorfor kvinder og mænd vælger forskellige job, og dermed også forklare den lønforskel, der er mellem kønnene.

Læs mere om de tre forskningsophold i udlandet

 

Fire tidsskrifter fremmer formidling af humanistisk forskning

Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd for Kultur og Kommunikation støtter fire forskere med samlet 600.000 kr. til fire tidskrifter. Formålet er at fremme formidling af humanistisk forskning af høj videnskabelig værdi og understøtte internationalisering. Rådet har bl.a. givet midler til Stinne Gunder Strøm Krogager fra Aalborg Universitet til tidsskriftet ”MedieKultur: journal of Media and Communication Research”, der skal udbrede forskning inden for medier og kommunikation. Også et skandinavisk tidskrift, der forbinder skandinaviske og globale strømninger i sprogforskningen, nemlig ”Scandinavian Studies in Language”, har fået midler gennem Simon Borchmann fra Roskilde Universitet.

Læs om de fire tidsskrifter her

 

Yderligere oplysninger

Områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen, tlf. 72 31 84 17, e-mail: lec@ufm.dk

Presse- og kommunikationskonsulent, Karen Marie B. Vølund, tlf. 7231 8931, e-mail: kmbv@ufm.dk

14. december 2020

Himmel. Foto: Alexander Abero