Nyhed

28 forskere modtager 78 mio. kroner under Inge Lehmann-programmet

Der er penge på vej til 28 lovende, yngre forskere med forskningsprojekter, der strækker sig over en bred palette af videnskabelige forskningsområder. De har alle modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond under Inge Lehmann-programmet, der har til formål at fremme mere ligestilling i forskningsmiljøer i Danmark.

28 forskere kan nu sætte gang i nye spændende forskningsprojekter, efter de har fået en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Pengene til de talentfulde forskere kommer fra forskertalentprogrammet Inge Lehmann, som er en del af den politiske aftale om forskningsreserven for 2022. Programmets formål er at styrke talentudviklingen i dansk forskning og fremme en mere ligelig kønsbalance af forskningsmiljøerne i Danmark med fokus på de karrieretrin, hvor uligheden sætter ind.

»Jeg er glad for, at 28 dygtige forskere nu har fået mulighed for at sætte gang i deres forskningsprojekter. Vi ønsker at styrke excellent, dansk forskning og har med Inge Lehmann-programmet fokus på at fremme talentmassen i dansk forskning og styrke karrieremulighederne for nogle af de allerdygtigste forskere på de tidlige karrieretrin. Jeg glæder mig til at se forskerne udvikle sig og til at se forskningsprojekter, der har potentiale til nybrud, blomstre,« siger Maja Horst, bestyrelsesformand i Danmarks Frie Forskningsfond.

LINK: Læs mere om de 28 Inge Lehmann-forskningsprojekter

Mangfoldige forskningsemner

Forskningsprojekterne spreder sig over mange forskellige videnskabelige hovedområder, og de er alle blevet grundigt vurderet. Modtagerne af Inge Lehmann-bevillingerne skal blandt andet forske i så forskellige ting som betydningen af at blive forældre i en sen alder, danskeres brug af alternative online nyhedskilder og hvordan fossilt DNA kan hjælpe os til at forudsige klimaforandringernes påvirkning af marine økosystemer.

I 2022 har 211 forskere ansøgt om midler under Inge Lehmann-programmet ved Danmarks Frie Forskningsfond, og 28 har fået bevilling. Bevillingsmodtagere er i år alle sammen kvinder, som nu kan få lov til at bedrive fri forskning for pengene. Succesraten er på 13 procent målt på antal ansøgninger og 14 procent målt på beløb.

Der tages forbehold for, at de nævnte beløb kan ændre sig efter den forestående budgetgennemgang.

CASE: Hvordan skaber vi de bedste sportsmiljøer for vores børn 

Om Inge Lehmann-programmet:

Inge Lehmann-programmet er en del af den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven i 2022.

Programmet er åbent for alle fagområder og for både mænd og kvinder, men gennem dispensation efter ligestillingslovens § 3 vil DFF som udgangspunkt vælge kvindelige ansøgere over mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøgere, dog således at der foretages en objektiv vurdering, hvor der tages hensyn til alle særlige kriterier vedrørende ansøgerne, uanset køn.

Med aftalen om fordeling af forskningsreserven i 2022 er der afsat 80 mio. kr. til Inge Lehmann-programmet. Fratrukket administration af midlerne, er der 78,8 mio. kr. til udmøntning af midlerne. 221 forskere har ansøgt om midler og 28 har fået bevilling. Succesraten er dermed på 13 procent målt på antal ansøgninger og 14 procent målt på beløb.

 

15. november 2022

Inge Lehmann. Foto: GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland