Nyhed

50 millioner kroner skal give ny viden om mennesker og samfund

Danmarks Frie Forskningsfond finansierer 12 forskningsprojekter, som skal komme med bud på, hvordan velfærdsområder som folkeskole, dagtilbud og støtte i barnets første leveår får et løft.

Se listen over de 12 forskningsprojekter, som er tildelt forskningsmidler

Hvordan kan vi sikre bedre rammer for de yngste i dagtilbud? Hvad skyldes manglende effektivisering, når den offentlige sektor digitaliseres? Hvordan opløser vi det kønsopdelte arbejdsmarked med bedre uddannelsesvejledning til unge? Det er blot nogle af de forskningsspørgsmål, som 12 nye projekter skal besvare.

Forskningsprojekterne finansieres af tematiske forskningsmidler, som Danmarks Frie Forskningsfond udmøntede for første gang i 2018. I 2019 er der afsat knap 130 millioner kroner til tematisk forskning inden for områderne Digitale Teknologier og Mennesker & Samfund, hvoraf 50 millioner kroner er øremærket sidstnævnte.

Et udvalg af førende danske og internationale eksperter har uddelt 12 bevillinger til nyskabende projekter inden for områder som:

  • Børn, unge og fremtidens uddannelse
  • Sociale forhold og sammenhængskraft, herunder sociale medier og kønsforskning
  • En effektiv offentlig sektor i et højdigitaliseret samfund
  • Danmark i en global verden

Forskningen inden for Mennesker & Samfund kan blandt andet være med til at understøtte en række af FN’s verdensmål, står der i opdraget fra politikerne.

Bedre dagtilbud og digitaliseringsprojekter i den offentlige sektor

Projekterne er af høj kvalitet og har et anvendelsesperspektiv.

Eksempelvis skal adjunkt ved Københavns Universitet Johanne Smith-Nielsen undersøge, hvordan man kan øge kvaliteten af omsorgsmiljøet i dagtilbud. Forskerne skal blandt andet efteruddanne pædagogisk personale med henblik på at forbedre tryghedsskabende relationer mellem børn og voksne

Læs om projektet: Hvordan øger man kvaliteten af omsorgsmiljøet i dagtilbud?

Lise Justesen fra Copenhagen Business School skal undersøge, hvordan de digitaliseringsprojekter, der i stigende grad bliver gennemført i den offentlige sektor, kan føre til merarbejde, når der eksempelvis er borgere, som ikke passer ind i de digitale kasser. Forskerne arbejder ud fra en tese om, at digitaliseringsprocesser medfører ’usynligt arbejde’ – altså nye arbejdsformer, der ikke var tiltænkt.

Læs om projektet: Hvordan skaber digitalisering merarbejde i den offentlige sektor?

Yderligere oplysninger

Enhedsleder Hanne Haarup Thomsen, tlf. 72 31 84 28, e-mail: hht@ufm.dk

Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

25. oktober 2019

Foto: Ryoji Iwata @ Unsplash