Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond får 15 nye fagrådsmedlemmer

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond har udpeget 15 nye medlemmer til de fem forskningsfaglige råd, mens 17 medlemmer genudpeges pr. 1 januar 2023. De faglige forskningsråd består af i alt 75 anerkendte forskere.

De 15 nye og 17 genudpegede rådsmedlemmer skal med deres ekspertviden bidrage til at identificere de mest excellente idéer og initiativer i dansk forskning.

Fondens fem faglige forskningsråd fordeler risikovillige midler, ca. 1,5 milliard kroner i 2023, til den forskerinitierede, frie forskning inden for grundforskning såvel som anvendelsesorienteret forskning. Danmarks Frie Forskningsfond rådgiver desuden uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og regeringen i forskningsspørgsmål.

Beskikkelsesperiode

Rådsmedlemmerne er udpeget af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse i deres personlige egenskab efter åbent opslag og forslag fra forskningsmiljøerne og andre interessenter. Tiltrædelse sker per 1. januar 2023 for en fireårig periode med mulighed for genudpegning i yderligere to år.

Som følge af Lov om Danmarks Frie Forskningsfond per 1. juli 2017 udpeger Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse rådenes medlemmer og formænd.

 

Nye medlemmer af de faglige råd

Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation

 • Professor Anders Engberg-Pedersen, Syddansk Universitet
 • Professor Mikkel Bille, Københavns Universitet
 • Professor Ane Qvortrup, Syddansk Universitet
 • Professor MSO Ulla Schmidt, Aarhus Universitet

Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers

 • Lektor, Mette Burmølle, Københavns Universitet
 • Professor, Johannes Overgaard, Aarhus Universitet
 • Professor Tinna Ventrup Stevnsner, Aarhus Universitet
 • Lektor Kirstine Berg-Sørensen, Danmarks Tekniske Universitet
 • Professor Tenna Riis*, Aarhus Universitet
 • Professor Søren Bak*, Københavns Universitet
 • Professor Henrik Grum Kjærgaard*, Københavns Universitet
 • Professor Lars Birkedal*, Aarhus Universitet
  *Genudpegning

Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv

 • Lektor Kathrine Vitus*, Aalborg Universitet
 • Professor MSO Bjørn Thomassen*, Roskilde Universitet
 • Seniorforsker Karen Lund Petersen*, Dansk Institut for Internationale Studier
 • Professor Marianne Simonsen*, Aarhus Universitet
 • Professor Peter Norman Sørensen*, Københavns Universitet
 • Professor Toke Reichstein*, Copenhagen Business School
  * Genudpegning

 Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom

 • Professor Michael Eriksen Benros, Psykiatrisk Center København/Københavns Universitet
 • Professor Michael Hecht Olsen, Holbæk Sygehus/Syddansk Universitet
 • Professor Mette Nyegaard, Aalborg Universitet
 • Professor Claus Thorn Ekstrøm, Københavns Universitet og Region Hovedstaden
 • Professor Thor Grundtvig Theander*, Københavns Universitet
 • Professor Helle Prætorius Øhrwald*, Aarhus Universitet
  * Genudpegning

 Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion

 • Professor Petar Popovski, Aalborg Universitet
 • Professor Horst-Günter Rubahn, Syddansk Universitet
 • Professor Henrik Myhre Jensen, Aarhus Universitet
 • Professor Hanne Mørck Nielsen*, Københavns Universitet
 • Professor Lis Wollesen de Jonge*, Aarhus Universitet
 • Professor Mogens Brøndsted Nielsen*, Københavns Universitet
 • Professor Peter Ruhdal Jensen*, Danmarks Tekniske Universitet
 • Professor Stine Jacobsen*, Københavns Universitet
  * Genudpegning

 

28. september 2022