Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond får 24 nye medlemmer til de faglige forskningsråd i 2021

24 nye rådsmedlemmer er udpeget til fondens faglige forskningsråd og skal med deres ekspertviden bidrage til at identificere netop de forskningsidéer, der på bedste vis repræsenterer den frie forskning i Danmark. 8 siddende medlemmer genudpeges. Der har ikke være nogen udpegninger været til bestyrelsen i 2020.

Medlemmer i Danmarks Frie Forskningsfond pr. 1. januar 2021 (pdf)

Beskikkelsesperiode
De nye medlemmer er udpeget for en fireårig periode, som starter den 1. januar 2021. Alle nye medlemmer er udpeget af fondens bestyrelse i deres personlige egenskab efter et åbent opslag og forslag fra forskningsmiljøerne og omverdenen i øvrigt.

Nye medlemmer i de faglige råd

Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation

Professor MSO Anders-Christian Jacobsen, Aarhus Universitet

Professor Kim Christian Schrøder, Roskilde Universitet

Lektor Lone Koefoed Hansen, Aarhus Universitet

Lektor Maria Fabricius Hansen, Københavns Universitet

Professor Pia Quist, Københavns Universitet

Professor MSO Randi Starrfelt, Københavns Universitet

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers

Professor Kresten Lindorff-Larsen, Københavns Universitet

Professor Shfaqat Abbas Khan, Danmarks Tekniske Universitet

Professor Steen Lynge Hannestad, Aarhus Universitet

Professor Torsten Nygård Kristensen, Aalborg Universitet

Professor Troels Skrydstrup, Aarhus Universitet

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv

Lektor Lasse Folke Kikkert Henriksen, Copenhagen Business School

Professor MSO Lisbeth Funding la Cour, Copenhagen Business School

Professor Robert Tranekær Klemmensen, Syddansk Universitet

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom

Professor Bo Torben Porse, Københavns Universitet/Rigshospitalet

Professor MSO Eva Ran Hoffmann, Københavns Universitet

Professor Henrik Nielsen, Aalborg Universitet/Aalborg Universitetshospital

Professsor Marianne Skovsager Andersen, Odense Universitetshospital/ Syddansk Universitet

Professor Nanna Brix Finnerup, Aarhus Universitet

Professor Peter Rossing, Steno Diabetes Center/Københavns Universitet

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion

Professor Michael Havbro Faber-Nielsen, Aalborg Universitet

Professor Stephen Edward Rees, Aalborg Universitet

Professor MSO Susanne Brix Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet

Professor Susanne Bødker, Aarhus Universitet

 

 


Udover de nye medlemmer er følgende siddende medlemmer af fonden genudpeget for to år mere:

Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation

Professor Jørgen Bruhn, Linnéuniversitetet, Sverige

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers

Professor Torben Heick Jensen, Aarhus Universitet

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv

Ingen genudpegninger

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom

Professor Anders Fink-Jensen, Psykiatrisk Center København

Professor Eva Irene Bossano Prescott, Bispebjerg Hospital

Professor Torben A. Kruse, Odense Universitetshospital

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion

Professor Jens Honoré Walther, Danmarks Tekniske Universitet

Professor MSO Peter Balling, Aarhus Universitet

Professor Thomas Bak, Aalborg Universitet

12. august 2020

Foto: DFF - Indgang med DFF logo