Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond får nye kræfter i bestyrelse og råd per 1. januar 2020

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen udpeger professor Maja Horst, DTU, Vice President Ole Kirk, Novozymes A/S, og professor Mette Marie Rosenkilde, Københavns Universitet, til bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond. Bestyrelsen har tidligere på året udpeget otte nye medlemmer til de forskningsfaglige råd.

Otte nye rådsmedlemmer er udpeget til fondens faglige forskningsråd og skal med deres ekspertviden bidrage til at identificere de mest originale idéer og initiativer i dansk forskning. To siddende medlemmer genudpeges. Derudover tiltræder professor Maja Horst, DTU, Vice President Ole Kirk, Novozymes A/S, og professor Mette Marie Rosenkilde, Københavns Universitet, bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond, mens bestyrelsesmedlemmerne professor Anette Warring, Roskilde Universitet, professor Jesper Wengel, Syddansk Universitet, og professor Søren Kragh Moestrup, Syddansk Universitet, genudpeges.

Således får fonden ny besætning ved årsskiftet bestående af henholdsvis ni bestyrelsesmedlemmer og 75 rådsmedlemmer fordelt på fem forskningsfaglige råd.

Liste over medlemmer i Danmarks Frie Forskningsfond pr. 1. januar 2020 (pdf)

Med udpegningen af otte nye rådsmedlemmer sikrer Danmarks Frie Forskningsfond nye kræfter til fondens arbejde med at udvælge og finansiere de bedste forskningsidéer.

De skal sammen med fondens øvrige medlemmer fordele risikovillige midler for cirka 1 milliard kroner i 2020 til den forskerinitierede frie forskning. Hertil kommer opgaver i relation til udmøntning af midler til tematisk forskning. Fonden rådgiver endvidere uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og regeringen i forskningsspørgsmål.

Nye medlemmer indtræder i bestyrelsen
De nye bestyrelsesmedlemmer Maja Horst, Ole Kirk og Mette Marie Rosenkilde afløser Egon Bech Hansen, professor ved DTU Fødevareinstituttet, Jan Philip Solovej, professor ved Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet, og Tine Bryan Stensbøl, Senior Vice President ved Lundbeck Pharma A/S.

Maja Horst, professor, satte sig 1. september 2019 i spidsen for ansvarlig teknologi ved Danmarks Tekniske Universitet i et nyoprettet professorat, Ole Kirk er ph.d. i kemi og bestrider en post som Vice President for Research and Development ved Novozymes A/S, mens professor Mette Marie Rosenkilde er viceinstitutleder for forskning på Biomedicinsk Institut ved Københavns Universitet.

Sammen med øvrige seks bestyrelsesmedlemmer skal de lede Danmarks Frie Forskningsfond ind i 2020, hvor fonden bl.a. står over for at skulle formulere en ny, treårig strategi.

Formænd for de faglige forskningsråd i 2020
DFF | Kultur og Kommunikation får som det eneste forskningsråd ny formand i 2020, idet professor Anders V. Munch, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet, afløser Dorthe Gert Simonsen, lektor ved Saxo-instituttet.

Professor Michael Møller Hansen, Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, fortsætter som formand for DFF | Natur og Univers, professor Søren Serritzlew, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, som formand for DFF | Samfund og Erhverv, Kirsten Grønbæk, overlæge på Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet og Institut for Klinisk Medicin (IKM), Københavns Universitet, for DFF | Sundhed og Sygdom og professor Hanne Frøkiær, Institut for Veterinær- og husdyrvidenskab, Københavns Universitet, for DFF | Teknologi og Produktion.

Beskikkelsesperiode
De nye bestyrelsesmedlemmer er udpeget af ministeren i deres personlige egenskab efter åbent opslag og indstilling fra forskningsmiljøerne, mens nye rådsmedlemmer er udpeget af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse i deres personlige egenskab efter åbent opslag og indstilling fra forskningsmiljøerne.

Tiltrædelse sker per 1. januar 2020 for en firårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Som følge af Lov om Danmarks Frie Forskningsfond per 1. juli 2017 udpeger Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse rådenes medlemmer og formænd og vælger næstformanden i bestyrelsen ved førstkommende møde i det nye år.

Yderligere oplysninger
Kontorchef Jesper Risom, tlf. 7231 8300, e-mail: jspr@ufm.dk

Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

24. oktober 2019

Foto: Unsplash, Jakub Gorajek