Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond får 25 nye medlemmer til de faglige forskningsråd i 2019

25 nye rådsmedlemmer er udpeget til fondens faglige forskningsråd og skal med deres ekspertviden bidrage til at identificere netop de forskningsidéer, der på bedste vis repræsenterer den frie forskning i Danmark. 20 siddende medlemmer genudpeges.

Med udpegningen af de 25 nye rådsmedlemmer sikrer Danmarks Frie Forskningsfond nye kræfter til fondens fortsatte arbejde med at udvælge og finansiere de bedste forskningsidéer. 

Beskikkelsesperiode

De nye medlemmer er udpeget for en fireårig periode, som starter den 1. januar 2019. Alle nye medlemmer er udpeget af fondens bestyrelse i deres personlige egenskab efter et åbent opslag og forslag fra forskningsmiljøerne og omverdenen i øvrigt.

Nye medlemmer

Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation
Lektor Anne-Marie Søndergaard Christensen, Syddansk Universitet
Professor Dorte Marie Søndergaard, Aarhus Universitet
Professor MSO Jens Seeberg, Aarhus Universitet

Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers 
Professor MSO Angela Fago, Aarhus Universitet
Professor Birgitte Haahr Kallipolitis, Syddansk Universitet
Professor MSO David Lundbek Egholm, Aarhus Universitet
Professor Henrik Grum Kjærgaard, Københavns Universitet
Professor Karsten Flensberg, Københavns Universitet
Professor Lars Birkedal, Aarhus Universitet
Professor Søren Bak, Københavns Universitet
Professor Tenna Riis, Aarhus Universitet

Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv
Professor MSO Bjørn Thomassen, Roskilde Universitet
Professor Karen Lund Petersen, Københavns Universitet
Professor Kathrine Vitus, Aalborg Universitet
Professor Marianne Simonsen, Aarhus Universitet
Professor Toke Reichstein, Copenhagen Business School

Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom
Professor Anne-Marie Nybo Andersen, Københavns Universitet
Professor MSO Birgitte Holst, Københavns Universitet
Professor Helle Prætorius Øhrwald, Aarhus Universitet
Professor Thor Grundtvig Theander, Københavns Universitet

Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion
Professor Hanne Mørck Nielsen, Københavns Universitet
Professor Henrik Wenzel, Syddansk Universitet
Professor Lis Wollesen de Jonge, Aarhus Universitet
Professor Mogens Brøndsted Nielsen, Københavns Universitet
Professor Peter Ruhdal Jensen, Danmarks Tekniske Universitet 
Professor Stine Jacobsen, Københavns Universitet

Udover de nye medlemmer er 20 siddende medlemmer af fonden genudpeget for to år mere:

Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation
Professor Anders V. Munch, Syddansk Universitet
Lektor Henrik Jørgensen, Aarhus Universitet
Lektor Kirsten Frandsen, Aarhus Universitet
Professor Margit Warburg, Københavns Universitet

Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers
Professor Ida Lykke Fabricius, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Jette Sandholm Jensen Kastrup, Københavns Universitet
Professor Michael Drewsen, Aarhus Universitet
Professor Michael Møller Hansen, Aarhus Universitet

Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv

Professor Christian Albrekt Larsen, Aalborg Universitet
Professor Christian Møller Dahl, Syddansk Universitet
Professor Mads Meier Jæger, Københavns Universitet

Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom

Professor Allan Arthur Vaag, AstraZeneca
Professor Jesper Qualmann Svejstrup, The Francis Crick Institute 
Professor Kirsten Grønbæk, Københavns Universitet
Professor Niels Møller, Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital
Professor Niels Obel, Københavns Universitet/Rigshospitalet

Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion
Professor Hanne Frøkiær, Københavns Universitet
Professor Henrik Stang, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Ole Kæseler Andersen, Aalborg Universitet
Program Manager Poul Toft Frederiksen, Poul Due Jensens Fond

30. august 2018