Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond får syv nye medlemmer

De nye medlemmer er udpeget til fondens faglige forskningsråd og skal med deres ekspertviden bidrage til at identificere de mest originale idéer i dansk forskning. Ni siddende medlemmer genudpeges, herunder tre bestyrelsesmedlemmer.

Danmarks Frie Forskningsfond ønsker at sikre de bedste vilkår for den frie, nysgerrighedsdrevne forskning i Danmark, så vi får de bedst mulige forskningsresultater, der leverer vigtig viden til samfundet.

Fonden bidrager ikke mindst til at stimulere vækstlaget i dansk forskning og støtter risikovilligt for at få flere af de gode forskningsidéer i spil. Den opgave skal de nye medlemmer være med til at løfte.

- Det er forskerne selv, der ved, hvilke forskningsspørgsmål der er vigtige at få undersøgt. Det er afgørende, at de spørgsmål og idéer, der opstår hos forskerne selv, kan prøves af, og dér spiller Danmarks Frie Forskningsfond en vigtig rolle. De nye rådsmedlemmer er udpeget, så rådene dækker hele spektret af deres faglige område, og vi dermed har det bedste grundlag for at spotte de originale idéer, der kan føre til videnskabelige gennembrud, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

Beskikkelsesperiode

De nye medlemmer er udpeget for en fireårig periode, som starter den 1. januar 2018. Alle nye medlemmer er udpeget af fondens bestyrelse i deres personlige egenskab efter et åbent opslag og forslag fra forskningsmiljøerne og omverdenen i øvrigt.

Nye medlemmer

Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation
Professor Helle Vandkilde, Aarhus Universitet
Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv
Professor Christian Borch, Copenhagen Business School
Professor Søren Serritzlew, Aarhus Universitet
Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom
Professor Inge Marie Svane, Herlev Hospital og Københavns Universitet
Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion
Seniorforsker Keld Johansen, Haldor Topsøe
Professor Morten Petersen, Københavns Universitet
Professor Preben Dybdahl Thomsen, Københavns Universitet

 Udover de nye medlemmer er ni siddende medlemmer af fonden genudpeget:

Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse
Professor Egon Bech Hansen, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Jan Philip Solovej, Københavns Universitet
Divisionsdirektør Tine Bryan Stensbøl, Lundbeck
Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation
Lektor Dorthe Gert Simonsen, Københavns Universitet
Morten Raffnsøe-Møller, Aarhus Universitet
Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers
Professor Bergfinnur Duurhus, Københavns Universitet
Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv
Professor David Dreyer Lassen, Københavns Universitet
Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom
Professor Kaare Christensen, Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og Duke University
Professor Jens Damsgaard Mikkelsen, Rigshospitalet og Københavns Universitet

Om Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond uddeler i 2017 knap 1 mia. kr. til original, forskerinitieret forskning. Derudover rådgiver fonden uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og regeringen i forskningsspørgsmål.

Yderligere oplysninger

Enhedsleder Nina Espegård Hassel, telefon 72 31 82 69, e-mail nes@ufm.dk

8. november 2017