Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond har uddelt midler til forskeruddannnelse uden for universiteterne, forskningsophold i udlandet, forskernetværk og skolarstipendier

Der er uddelt i alt 27.099.745 kr.

Forskeruddannelse uden for universiteterne

Otte forskere har fået bevillinger på i alt 20.480.582 kr., og i de kommende år vil der blandt andet blive udført forskningsprojekter på Dansk Institut for Internationale Studier og Det Konge Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Ét af forskningsprojekterne omhandler, hvordan humanitært arbejde i migrationskrisen praktiseres, når det sker i samarbejde med virksomheder. Og et tværfagligt internationalt projekt vil undersøge den mest optimale metode til fernisafrensning af kunstværker, så de kan bevares bedst muligt.

Se bevillingsmodtagerne her

Skolarstipendier 

Otte talentfulde studerende får i år bevillinger på i alt 988.400 kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom. Med disse penge får de otte studerende mulighed for at starte en forskningskarriere inden for sundhedsvidenskab. De otte forskningsprojekter koncentrerer sig om alt fra slidgigt, hjertesygdomme til diabetes. Bevillingerne giver de studerende mulighed for at fordybe sig i deres projekter i et ekstra semester og er startskuddet til en karriere i sundhedsvidenskabelig forskning.

Se bevillingsmodtagerne her

Forskningsophold i udlandet  

Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv uddeler i alt 1.049.514 kr. fordelt på fem forskere til forskningsophold i udlandet. Disse ophold er af mindst tre måneders varighed og skal styrke det internationale samarbejde på tværs af forskningsinstitutioner. Eksempelvis skal Kristina Bakkær Simonsen til Weatherhead Center for International Affairs på Harvard University for at undersøge, hvad der forklarer udbredelsen af indvandrerfjendtlige holdninger, og hvorfor er holdningsklimaet omkring indvandrerspørgsmål i dag så uforsonligt? Og Viola Desideria skal til Aukland University for at undersøge nyere sundhedsreformer i New Zealand og sammenholde dem med danske sundhedsreformer.

Se bevillingerne her 

Forskernetværk

Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation giver i alt 4.581.249 kr. til fire nye forskernetværk. Forskernetværkene skal blandt andet fokusere på historiske og nutidige sammenhænge mellem kunst, teknologi og jura, og hvordan gestus understøtter det talte ord i kommunikation.  

Disse forskernetværk skal styrke forskningsområder, som er spredt over store afstande og bredt funderet i både danske og udenlandske forskningsinstitutter. 

Se bevillingsmodtagerne her

27. juni 2019