Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond opslår midler til grøn forskning

Opslaget af de tematiske midler til Grøn forskning 2022 er nu offentliggjort. I alt skal 110 millioner kroner fremme den grønne, frie og nysgerrighedsdrevne forskning i Danmark. Forskere kan søge frem til fristen den 1. juni 2022 kl. 12.00.

Danmarks Frie Forskningsfond offentliggør opslaget af midler til tematisk forskning 2022 som en del af den politiske aftale af 28. oktober 2021 om fordeling af forskningsreserven i 2022.

Opslag af Tematiske midler til Grøn forskning 2022 (pdf)

110 millioner kroner til grønne idéer

Forskere kan søge om 110 millioner kroner til egne initiativer inden for opslagets tema.

Prioriteringen understøtter karriereudvikling for vækstlaget i dansk forskning, bl.a. de yngre forskere, hvoraf flere i fremtiden vil skulle gøre karriere i det private erhvervsliv.

Midlerne kan bl.a. gives til forskning i sammenhængen mellem regulering, mediedagsordenen og befolkningens adfærd inden for klima.

DFF understreger, at der er mulighed for forskning inden for og på tværs af alle faglige hovedområder.

Tematiske virkemidler

Midlerne vil kunne søges inden for de beløbsgrænser og krav, der er i DFF-Forskningsprojekt1 (tematisk), som er et velkendt virkemiddel i Danmarks Frie Forskningsfond. 

Ansøgningsblanketterne i e-grant forventes at være tilgængelige ultimo marts. Ansøgninger skal være uploadet i ansøgningssystemet www.e-grant.dk senest onsdag den 1. juni 2022 kl. 12.00.

Yderligere information

Bestyrelsesformand, Maja Horst, tlf. 35 32 88 53, E-mail: majho@dtu.dk

Specialkonsulent Tobias Kjeldgaard, tlf. 72 31 78 11, e-mail: tkj@ufm.dk

Specialkonsulent Karen Marie Bjørnstrup Vølund, tlf. 72 31 89 31, e-mail: kmbv@ufm.dk 

22. marts 2022

 

22. marts 2022

Photo by Runze Shi on Unsplash