Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond opslår midler til styrket klinisk og uafhængig forskning

Opslaget af de tematiske midler til Styrket klinisk og uafhængig forskning 2022 er nu offentliggjort. I alt skal 130 millioner kroner styrke patientnær klinisk og uafhængig forskning. Forskere kan søge frem til fristen den 2. juni 2022 kl. 12.00.

Danmarks Frie Forskningsfond offentliggør opslaget af midler til tematisk forskning 2022 som en del af den politiske aftale af 28. oktober 2021 om fordeling af forskningsreserven i 2022.

Opslag af tematiske midler til Styrket klinisk og uafhængig forskning 2022 (pdf)

130 millioner kroner til klinisk forskning
Forskere kan søge om 130 millioner kroner til styrket patientnær klinisk og uafhængig forskning, herunder uafhængige og forskerinitierede forsøg, studier mv. og på områder, hvor der er begrænset kommerciel interesse eller mulighed for ekstern finansiering, f.eks. fra fonde.

Forskningen kan f.eks. rette sig mod de store kronikerområder, psykiatrien, ensomhed og bidrage til at nedbringe ulighed i sundhed samt forebyggelse af infertilitet.

Der kan med opslaget iværksættes klinisk forskning til både at undersøge effekten af nye behandlingsformer og potentialet for forbedringer af eksisterende behandlinger.

Tematiske virkemidler
Midlerne vil kunne søges inden for de beløbsgrænser og krav, der er i DFF-Forskningsprojekt1 (tematisk), som er et velkendt virkemiddel i Danmarks Frie Forskningsfond. 

Ansøgningsblanketterne i e-grant forventes at være tilgængelige ultimo marts. Ansøgninger skal være uploadet i ansøgningssystemet www.e-grant.dk senest torsdag den 2. juni 2022 kl. 12.00.

Yderligere information
Bestyrelsesformand, Maja Horst, tlf. 35 32 88 53, e-mail: majho@dtu.dk
Specialkonsulent Tobias Kjeldgaard, tlf. 72 31 78 11, e-mail: tkj@ufm.dk
Specialkonsulent Karen Marie B. Vølund, tlf. 72 31 89 31, e-mail: kmbv@ufm.dk 

23. marts 2022

23. marts 2022

Foto: Louis Reed, Unsplash