Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond opslår midler til tematisk forskning

Danmarks Frie Forskningsfond opslår 105 millioner kroner til tematisk forskning inden for fire samfundsaktuelle områder som en del af den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven i 2018. Ansøgningsfristen er den 21. juni 2018 kl. 12.00.

Læs opslaget Danmarks Frie Forskningsfond - Tematisk forskning 2018

Se øvrige virkemidler

I 2017 vedtog Folketinget en ændring af lovgrundlaget for Danmarks Frie Forskningsfond. Lovændringen betyder blandt andet, at fonden kan udmønte midler til konkrete forskningsaktiviteter inden for politisk fastsatte temaer, når der afsættes en særlig bevilling på finansloven.

Folketinget har besluttet at gøre brug af lovændringen i 2018.

- Med udgangspunkt i FORSK2025 var der ønske om at skabe et bedre videngrundlag for den offentlige sektors løsninger af en række væsentlige samfundsopgaver. Vi stiller naturligvis fondens ekspertise til rådighed for at sikre forskning af høj kvalitet – forskning hvis resultater sigter mod den offentlige sektors muligheder for at skabe bedre læring, mere velfærd og bedre rammer for mennesker og samfund. Det er positivt, at forskning af høj kvalitet målrettes beslutningstagerne på vigtige velfærdsområder, der har stor betydning for børn og voksne i vores samfund. Vi vil udføre opgaven med største omhu, siger formand for Danmarks Frie Forskningsfond, Peter Munk Christiansen.

Sådan fordeles pengene

Som en del af det politiske forlig om forskningsreserven for 2018 blev det besluttet at afsætte 105 millioner kroner til tematisk forskning inden for følgende områder:

  • Mennesker og samfund, 53 millioner kroner, heraf samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer (12 millioner kroner)
  • Forskning i læring og uddannelseskvalitet, 20 millioner kroner
  • Forskning i tidlig indsats, 20 millioner kroner

Faglige udvalg nedsat

Danmarks Frie Forskningsfond har nedsat tre faglige udvalg til at vurdere ansøgningerne.

De tematiske midler til samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer udmøntes af DFF | Samfund og Erhverv. De tre faglige udvalg udmønter midlerne til de resterende områder.

Udvalgene består dels af medlemmer fra de faglige forskningsråd under fonden og dels af internationale og nationale eksperter inden for de respektive områder.

    • Medlemmer: Mennesker og Samfund
    • Medlemmer: Forskning i læring og uddannelseskvalitet
    • Medlemmer: Forskning i tidlig indsats

Se medlemmerne i faglige udvalg her

I bedømmelsen af ansøgningerne lægges der vægt på, at forskningsprojekterne har et anvendelsesorienteret sigte.

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Danmarks Frie Forskningsfond, tlf. 3011 5340, e-mail: pmc@ps.au.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

23. marts 2018