Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond satser på 15 unge forskertalenter

Danmarks Frie Forskningsfond har i 2020 uddelt godt 9,8 millioner kr. gennem virkemidlet Dansk ERC-støtteprogram. Pengene skal fremme 15 unge forskertalenters chance for at modtage ERC Starting Grant eller ERC Consolidator Grant fra det Europæiske Forskningsråd (ERC).

Formålet med Dansk ERC-støtteprogram er at stille unge, fremragende forskertalenter endnu stærkere ved deres næste ansøgning til ERC-bevillinger og dermed styrke deres muligheder for at få støtte til deres forskning. Med de 15 nye bevillinger er forhåbningen fra Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelsesformand, David Dreyer Lassen, at forskernes idéer får mulighed for at blomstre med en af de eftertragtede bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd:

- Som en del af forskningens fødekæde klæder vi danske forskere på til at komme ud i Europa og hente vigtig funding hjem. Som offentlig fond skal vi turde satse på ideer - på de klogeste, mest nysgerrige hoveder, der tager forskningen i nye retninger og lader ideerne knopskyde. Det giver et springbræt til en exceptionel karriere og gavner hele samfundet.

For at modtage denne støtte fra DFF er det en forudsætning, at man tidligere har ansøgt om bevilling fra ERC. De 15 bevillinger er givet ad tre omgange i løbet af 2020 til projekter på tværs af forskningsområder, som tidligere er blevet vurderet blandt de bedste af ERC, men som endnu ikke har modtaget en ERC-bevilling.

Det europæiske nåleøje kan være vejen til stjernerne

I starten af december uddelte Det Europæiske Forskningsråd ERC Consolidator Grant. Her fik ni forskere ved danske universiteter en bevilling. Seks af disse er forskere, som tidligere har fået støtte fra DFF.

DFF’s danske ERC-støtteprogram sigter mod at hjælpe yngre forskere til at få støtte fra henholdsvis ERC Starting Grant og ERC Consolidator Grant. Begge ERC-virkemidler løber over fem år. Førstnævnte starter på 1,5 millioner euro og gives til forskere, som har mellem to og syv års forskningserfaring siden færdiggørelse af deres Ph.d. ERC Consolider Grant består af en bevilling på op til 2 millioner euro og gives til ansøgere med 7-12 års forskningserfaring siden færdiggørelse af deres Ph.d.

ERC udbyder også større virkemidler, hvor målgruppen er seniorforskere (ERC Advanced Grant) eller store tværvidenskabelige projekter (ERC Synergy Grant).

 Læs om alle 15 forskere her


Fakta

  • Det Europæiske Forskningsråd modtager ansøgninger fra hele verden, men forskningen udføres i EU eller i lande, der har såkaldte Association Agreements.
  • Det Europæiske Forskningsråd kigger efter videnskabelig ekspertise på tværs af forskningsområder.
  • I 2020 modtog Det Europæiske Forskningsråd 3272 ansøgninger til ERC Starting Grant og 2506 ansøgninger til ERC Consolider Grant.
  • Succesraten ligger på omkring 13 procent ved begge bevillinger.

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand David Dreyer Lassen, tlf. 51 33 97 13, david.dreyer.lassen@sodas.ku.dk

Områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen, tlf. 7231 8417, e-mail: lec@ufm.dk

Fuldmægtig Mads de Wolff, tlf.  7231 8436, e-mail: mdw@ufm.dk

 

17. december 2020

EU-flag. Foto: Sara Kurfess