Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond sender 17 yngre forskere til internationale forskningsmiljøer

17 unge forskere får mulighed for at kickstarte deres forskerkarriere, når de med et internationalt postdoc-stipendie fra Danmarks Frie Forskningsfond rejser ud i verden for at fordybe sig i deres forskning. Opholdet varer i op til to år.

Se listen med de 17 bevillingsmodtagere her.

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilliget 23,5 millioner kroner til 17 internationale postdoc-stipendier, der skal styrke dansk forskning gennem internationalt samarbejde. Danmarks Frie Forskningsfond ønsker at styrke og videreudvikle internationaliseringen af dansk forskning, så talentfulde forskere får mulighed for at tilbringe en periode af deres forskerkarriere i udlandet.

De 17 talenter forsker i alt fra, hvilken indvirkning kost kan have på fremtidige sygdomsforløb til arkæologiske udgravninger af flygtningelejre fra efterkrigstiden. Bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond Maja Horst fortæller om de internationale postdocs:

»Når de unge forskere får mulighed for at rejse ud, kan de konsolidere deres faglige profiler. Rejsen bliver et resonansrum, hvor forskningen kan blive forstærket og skærpet, både til gavn for den enkelte forsker og for hele forskningsmiljøet, når den unge, videbegærlige forsker kommer hjem igen opfyldt af sin nye viden.«

En af de nye internationale postdocs er Christoffer Basse Eriksen, der skal til Humboldt-Universität zu Berlin og forske i naturens længstvarende kærlighedsaffære mellem blomsterne og bierne. I projektet undersøger han, hvordan en gruppe af biavlere, gartnere og planteforædlere i Oplysningstiden opdagede den fordelagtige udveksling mellem insekter og planter for første gang. Observationer af insektbestøvning fandt ofte sted i æblelunde, som stod side om side med bistader, hvor iagttageren havde mulighed for at observere skjulte sammenhænge i naturen. Projektet fortæller den oversete historie om 1700-tallets naturhistorikere, der midt i klassifikationens tidsalder søgte at etablere relationer frem for skel mellem naturens skabninger og deres miljø. Gennem et omfattende arkivarbejde i både England og Tyskland vil Eriksen bidrage med nye perspektiver til fortællingen om, hvordan idéen om økosystemer opstod.

En anden af de 17 nye internationale postdocs er Martin Rosenlyst Jørgensen, der skal til University of Oxford for at forske i mørkt stof.

Læs mere om Martin Rosenlyst Jørgensens forskningsprojekt i casen her.

Turen går til Europa og USA

I alt rejser 13 bevillingsmodtagere ud i Europa, og for seks af disse går turen til Storbritannien til blandt andet Oxford- og Cambridge Universitet. Tre postdocs rejser til USA, hvor de skal forske på henholdsvis Harvard-, Princeston- og Rhode Island universiteter, mens et enkelt forskertalent rejser hele vejen til Otago Universitet i New Zealand. Bevillingerne uddeles af fondens fem faglige råd til forskere, som har opnået en ph.d.-grad på en dansk institution.

Yderligere information

Bestyrelsesformand Maja Horst, tlf. 20 28 68 66, e-mail: majho@dtu.dk

Områdeleder Eilersgaard Christensen, tlf. +45 72 31 84 17, e-mail: lec@ufm.dk

Karen Marie Bjørnstrup Vølund, tlf.  +45 72 31 89 31, e-mail: kmbv@ufm.dk

 

 

6. juli 2021