Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond støtter netværks- og mobilitetsprogrammer og studerendes forskningsinteresse

Danmarks Frie Forskningsfond tildeler samlet 9.756.000 kroner til unge forskningsinteresserede, forskernetværk og forskerophold i udlandet. Ved at støtte gennem forskellige virkemidler fremmer Danmarks Frie Forskningsfond den frie forskning bredt.

Skolarstipendier

Blandt andet får otte forskningsinteresserede studerende tilsammen en 988.000 kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom, så de med skolarstipendier kan tage hul på en forskningskarriere inden for sundhedsområdet.

Flere af de otte forskningsprojekter vil undersøge væsentlige kliniske problemstillinger. Bevillingerne giver unge forskertalenter mulighed for i et semester at fordybe sig i et forskningsprojekt. Derved kan de tidligt i karrieren få styrket lysten til at forske i sundhedsvidenskaben.

Se, hvem der har fået bevilget skolarstipendier
 

Forskningsophold i udlandet

Fem forskere får tilsammen 832.000 kroner til forskningsophold i udlandet af Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv. Forskernes ophold varer mindst tre måneder og skal derigennem være med til at styrke det internationale samarbejde på tværs af forskningsinstitutioner. Blandt andet skal Robert Tranekær Klemmensen fra Syddansk Universitet forske i sammenhængen mellem moral og politisk ideologi i de tre europæiske lande Tyskland, Storbritannien og Danmark.

Se, hvem der har fået bevilget forskningsophold i udlandet 

 

Forskernetværk

Danmarks Frie Forskningsfond | Kommunikation og Kultur giver i alt 7.936.000 kroner til at oprette syv nye forskernetværk, der blandt andet skal fokusere på digital litteraturforskning, fremtidens digitale arkiver og universiteternes kritiske rolle for Europas fremtid.

Forskernetværkene støttes for at styrke forskningsområder, der geografisk er spredt over store afstande og dermed bredt funderet i både danske og udenlandske forskningsinstitutioner.

Se, hvem der har fået bevilget forskernetværk


 Yderigere oplysninger

Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Danmarks Frie Forskningsfond, tlf. 3011 5340, e-mail: pmc@ps.au.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

3. juli 2018