Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond styrker internationale forskningssamarbejder

Tre samfundsvidenskabelige forskere får nu mulighed for at samarbejde med forskere fra hele verden med støtte fra DFF. Bevillingen sker gennem virkemidlet ’Forskningsophold i udlandet’, som uddeles af det faglige forskningsråd DFF | Samfund og Erhverv.

Det faglige forskningsråd for Samfund og Erhverv har bevilliget 553.000 kroner til tre forskellige forskningsophold ved en udenlandsk forskningsinstitution. Forskningsopholdet skal vare mindst 3 sammenhængende måneder og har til formål at styrke internationaliseringen af den samfundsvidenskabelig forskning.

De tre bevillingsmodtagere er alle forskere, der er tilknyttet danske universiteter. En af dem er Amelie Theussen fra Syddansk Universitet. I projektet  'When is a War a War? NATO’s Response to Grey Zone Conflict' vil hun undersøge, hvordan man i NATO kan blive enige om, hvor grænsen går mellem krig og fred. Projektet vil resultere i et styrket partnerskab mellem NATO’s primære forskningsinstitution, NATO Defence College (NDC) i Rom og SDU’s Center for War Studies. Projektet inkluderer tre måneder ved forskningsinstitutionen i Italien samt et kortere ophold ved NATO’s hovedkvarter i Bruxelles.

Martha Andov fra Københavns Universitet skal forske i visuelle kontrakter som en brugbar løsning til at forenkle offentlige udbud på Western Australian Law School. Projektet 'Visual contracting - a roadmap to simplify procurement law?’ er det første af sin art og kan på sigt bidrage til en mere effektiv brug af skatteydernes penge.

Den sidste bevillingsmodtager, Søren Jeppesen fra CBS, skal tilbringe hele projektperioden med feltarbejde i Sydafrika, hvor han vil undersøge, hvorfor målsætninger om vækst, beskæftigelse og socio-økonomisk udvikling i tre udvalgte lande i det sydlige Afrika ikke er blevet indfriet. Dette vil han bl.a. gøre ved at undersøge samspillet mellem internationale og lokale tøjproducenter, medarbejdere, fagforeninger, virksomhedsorganisationer og regeringer.

Læs mere om de tre projekter her

Yderligere oplysninger

Områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen, lec@ufm.dk, 72 31 84 17

Fuldmægtig Karen Marie Bjørnstrup Vølund, kmbv@ufm.dk, 72 31 89 31

2. september 2021

Foto: Unsplash