Nyhed

Danmarks Frie Forskningsfond uddeler 424.000 kr. til forskningsophold i udlandet

To samfundsvidenskabelige forskere fra Syddansk Universitet og Københavns Universitet skal styrke deres forskningsprojekter ved at samarbejde med forskere i udlandet. Her skal de forske i sundhedsinformationssystemer og effekten af adfærdseksperimenter.

Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv giver bevillingerne til et forskningsophold af mindst 3 måneders varighed ved en udenlandsk forskningsinstitution. Alle ophold tager udgangspunkt i konkrete forskningsaktiviteter, som styrkes gennem internationalt samarbejde, netværk eller indsamling af data.

Anna Madsen Schneider-Kamp fra Syddansk Universitet skal til University of Melbourne i Australien, hvor hun skal forske i, hvordan vi kan udtænke bedre sundhedsinformationssystemer, der tager højde for brugernes forskelligheder. Formålet er at udvikle sundhedskapital som et værktøj til at forstå og nyttiggøre brugerdiversiteten i sundhedsinformationssystemer, og vidensudvekslingen vil være med til at styrke Danmarks position som frontløber inden for digitalisering af sundhedsvæsenet.

Paolo Falco fra Københavns Universitet skal til Stanford University i Californien, hvor han skal arbejde med adfærdseksperimenter i udviklingslande og bl.a. teste om økonomiske incitamenter, forbedret information og andre adfærdsmæssige nudges kan bruges for at fremme delebiler i store byer med store problemer med forurening, bedre teknologier til opbevaring af fødevarer i landbruget og solenergi.

Se de to forskningsprojekter her.

14. juli 2022

Photo by Scott Graham on Unsplash