Nyhed

Inge Lehmann-programmet udmøntes igen i 2022

Som en del af aftalen om fordeling af forskningsreserven i 2022 er der afsat 80 mio. kr. til at fortsætte Inge Lehmann-programmet. Herunder er information om Danmarks Frie Forskningsfonds proces for, hvordan Inge Lehmann-programmet bliver udmøntet i 2022.

Inge Lehmann-programmet har til formål at understøtte en mere ligelig kønsbalance i forskningsmiljøerne med fokus på de karrieretrin, hvor uligheden sætter ind. 

Se den politiske aftale for fordeling af forskningsreserven 2022 her

Tidsplan
Danmarks Frie Forskningsfond forventer at offentliggøre et opslag medio marts 2022. Ansøgningsfristen vil ligge i juni 2022.

Beslutning om bevilling
Ansøgninger til Inge Lehmann-programmet 2022 vil blive behandlet af Danmarks Frie Forskningsfonds stående faglige råd med endelig bevillingsbeslutning i Det Tværrådslige Udvalg.

Virkemidler
Midler under Inge Lehmann-programmet vil kunne søges under DFF-Forskningsprojekt1, der er et velkendt virkemiddel i DFF. De nærmere vilkår vil fremgå af opslaget.

Starttidspunkter for projekter
DFF giver ikke støtte med tilbagevirkende kraft. Det tidligste starttidspunkt for de projekter, der får bevilling i 2022, er 1. januar 2023, og det seneste starttidspunkt er 1. december 2023.

Kontaktpersoner
Fuldmægtig Astrid Gro Pedersen, tlf: +45 72 31 89 24, mail: agp@ufm.dk

13. december 2021