Nyhed

Forskningsophold i udlandet, sundhedsvidenskabelige skolarstipendier og støtte til videnskabelige tidsskrifter: 28 forskere modtager finansiering til at så forskningsfrø

Gennem mindre bevillinger på tværs af fagområder bidrager fonden til diversitet og giver nye idéer mulighed for at spire og blive formidlet.

Med 3.482.203 kr. når Danmarks Frie Forskningsfond ud til 28 forskere, der har søgt midler til henholdsvis forskningsophold i udlandet, skolarstipendier inden for sundhedsområdet og støtte til videnskabelige tidsskrifter.

De 28 bevillinger er fordelt på tre virkemidler.

For at fremme internationaliseringen af samfundsvidenskabelig forskning giver DFF | Samfund og Erhverv seks forskere mulighed for et sammenhængende forskningsophold af mindst tre måneders varighed i udlandet ved en udenlandsk forskningsinstitution. Opholdene tager udgangspunkt i konkrete forskningsaktiviteter inden for feltet samfund og erhverv, hvilket bidrager til at styrke internationale samarbejder, netværk og indsamling af data.

Se de seks modtagere af virkemidlet Forskningsophold i udlandet | Samfund og Erhverv

Ti forskere inden for sundhedsområdet får midler til hver ét skolarstipendier af et semesters varighed med henblik på at give de mest talentfulde studerende mulighed for at beskæftige sig med videnskabeligt arbejde inden for sundhedsområdet.

Se de ti modtagere af virkemidlet Skolarstipendier | Sundhed og Sygdom

I alt 12 forskere har modtaget finansiering til tidsskrifter, hvor de selv er redaktører. Finansieringen gives som en underskudsgaranti på 90.000 kr. Et af kriterierne for modtagelse af underskudsgarantien er, at tidsskriftet skal være gratis og frit tilgængeligt på internettet senest et år efter udgivelsen af en årgang. Formålet er at støtte udbredelsen af humanistisk forskningsformidling.

Se de 12 modtagere af virkemidlet Tidsskrifter | Kultur og Kommunikation

18. december 2018