Nyhed

Forskningsreserve styrker excellent forskning og forskningsfronten i den grønne omstilling

Et enigt Folketing sikrer Danmarks Frie Forskningsfond 1,522 milliarder kroner på finanslov og forskningsreserve i 2020 til fri forskning og grøn omstilling. – Vi glæder os i fonden over en balanceret aftale, hvor der både er midler til fri forskning, til fremtidens topforskere og til forskning i den grønne omstilling med udgangspunkt i forskernes egne idéer, siger bestyrelsesformand David Dreyer Lassen.

Forliget sikrer et mærkbart løft til Danmarks Frie Forskningsfond, som i 2020 skal finansiere nyskabende forskning for i alt 1,522 milliarder kroner. Til sammenligning blev fonden tildelt 1,240 milliarder kroner i 2019. Det giver et samlet løft på 282 millioner kroner.

Af forskningskronerne skal 1,137 milliarder kroner finansiere den frie forskning og indsatsen for at fremme topforskere, mens 335 millioner kroner skal gå til forskning i grøn omstilling. Herudover er der afsat 50 millioner kroner til at undersøge effekter af tidlig indsats og udvikling af de økonomiske regneprincipper, herunder i forhold til effekter af investeringer i velfærd samt klima, natur og miljø.

Blandt andet øger forliget midler til topforskere med 20 millioner kroner i forhold til 2019.

- Danmarks Frie Forskningsfond får opbakning til at udmønte flere midler til fri forskning på forskellige karrieretrin, blandt andet til at styrke forskningslederprogrammet Sapere Aude og fremme flere kvindelige talenter. Vækstlaget styrkes fremover i højere grad af banebrydende idéer fra forskere, som rangerer højt internationalt og er i stand til at lede dansk forskning i en ny retning, siger bestyrelsesformand David Dreyer Lassen.

Grøn forskningsfront

Danmarks Frie Forskningsfond skal sammen med blandt andre Danmarks Innovationsfond løfte dansk forskning i den grønne omstilling til et nyt niveau. I alt afsætter Folketingets partier 1,542 milliarder kroner til området.

I forhold til regeringens udspil i august er partierne blevet enige om at øge den grønne indsats i Danmarks Frie Forskningsfond til 335 millioner kroner.

- På tværs af virkemidler kapacitetsopbygger vi hvert år forskningen i den grønne omstilling med de nyeste idéer, som forskerne finder allermest presserende at svare på for at nå i mål med resultater, der kan afhjælpe den globale klimakrise. Mere præcist viser det sig faktisk, at Danmarks Frie Forskningsfond allerede investerer tæt på hver 6. forskningskrone af de frie midler inden for grøn vækst og grøn omstilling. Vi er parate til at løse opgaven ved fortsat at sikre høj kvalitet og originalitet i forskningsidéerne. Nu med et styrket økonomisk afsæt på 335 millioner kroner, siger bestyrelsesformand David Dreyer Lassen.

De 335 millioner kroner kommer på reserven med et kortfattet og bredt formuleret opdrag fra politisk hold.

- Det er rigtig positivt, at politikerne har lyttet til, at den bedste kvalitet i forskningen fremmes gennem brede opslag. Det handler også om forskernes risikovilje. Det skal være sådan, at idéerne kan finde vej til pengene, og det er helt rigtigt set at åbne op for en bred indsats, der kan omfatte alt fra forskning i klimaadfærd og grønne nationalregnskaber til nye teknologiske løsninger, siger bestyrelsesformand David Dreyer Lassen.

Kilde: Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2020 (pdf) 

 


Forskningsreserve og finanslov 2020: Sådan fordeles pengene

 • Grøn omstilling
  340 millioner kroner afsættes til at fremme forskernes egne originale idéer, der kan bidrage til den grønne omstilling, herunder løsninger der adresserer klima- og naturudfordringerne. Midlerne skal styrke vækstlaget af forskere, opbygge kapaciteten i forskningsmiljøer og bidrage til nye forskningsmæssige gennembrud inden for den grønne omstilling.

 • Fri forskning
  109 millioner kroner afsættes til fri forskning. Midlerne skal støtte og fremme de mest originale idéer og initiativer i dansk forskning og udvikle dansk forskning til højeste internationale niveau.

  Der afsættes desuden 954,6 millioner kroner til fri forskning på den ordinære finanslov.
 • Fremtidens topforskere – Sapere Aude, nationalt ERC-støtteprogram og Inge Lehmann-program
  76 millioner kroner afsættes til Sapere Aude og nationalt ERC-støtteprogram samt Inge Lehmann-programmet med henblik på at fortsætte indsatsen for fremtidens topforskere.

  Midlerne til Sapere Aude Forskningsleder skal støtte særligt talentfulde yngre forskere, som er parate til at udvikle og styrke egne forskningsidéer og til at lede et forskningsprojekt på højt internationalt niveau.

  Op til 10 millioner kroner kan gå til videreførelse af det nationale ERC-støtteprogram til at understøtte talentfulde, yngre forskeres muligheder for at få bevillinger fra ERC (European Research Council) til excellente idéer inden for alle forskningsfelter.

  20 millioner kroner afsættes til et nyt program kaldet Inge Lehmann. Programmet skal styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.
 • Effekter af tidlige indsatser og arbejdet med udvikling af økonomiske regneprincipper
  51 millioner kroner afsættes til forskning i effekter af tidlige indsatser og til udvikling af de økonomiske regneprincipper.

  Heraf skal 21 millioner kroner gå til forskning i tidlige indsatser, der skal bidrage til at dokumentere effekten af forskellige former for tidlige og forebyggende indsatser, som kan understøtte børn og unges trivsel, udvikling og læring.

  30 millioner kroner skal gå til at belyse samfundsøkonomiske effekter af henholdsvis velfærdsinvesteringer, heraf 15 millioner kroner, og investeringer i klima, natur og miljø, heraf 15 millioner kroner.

Note: 1,5 procent af midlerne anvendes til administration af initiativerne.


 

Yderligere oplysninger

Enhedsleder Lisbeth Eilersgaard Christensen, tlf. 72 31 84 17, e-mail: lec@ufm.dk

Presse- og kommunikationskonsulent Karen Marie Bjørnstrup Vølund, tlf. 72 31 89 31, e-mail: kmbv@ufm.dk

12. november 2019