Nyhed

Hvilke samfundsøkonomiske effekter har investeringer i velfærd?

To forskningsprojekter skal undersøge problemstillingen fra to forskellige vinkler.

Hvilke dynamiske effekter har offentlige udgifter på velfærdsområdet? Hvordan klarer dimittender med studiegæld sig sammenlignet med dimittender, der ikke finansierer deres studier med gæld?

Det vil forskere undersøge i to forskellige projekter, der skal give ny viden om samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer.

Forskningsprojekterne har netop modtaget finansiering fra Danmarks Frie Forskningsfond, der i 2018 uddeler tematiske midler for første gang. Intentionen med virkemidlet er at støtte forskning, der kan belyse samfundsøkonomiske og adfærdsmæssige effekter af offentlige velfærdsinvesteringer. 

Der er på forskningsreserven afsat 11,8 millioner kroner til området i 2018. Midlerne udmøntes af forskningsrådet DFF ' Samfund og Erhverv. Projekterne har både høj kvalitet og et anvendelsesperspektiv i forhold til samfundsudfordringerne.

De to forskningsprojekter er:

  • Nicolai Kristensens forskningsprojekt Dynamic effects of public expenditures. Projektet udføres på VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.
  • Elena Mattanas forskningsprojekt The life-cycle effects of student debt. Projektet udføres på Aarhus Universitet.

Du kan læse mere om de to forskningsprojekter her.

I 2018 har fonden fået til opgave at uddele i alt 103 millioner kroner til tematisk forskning, der uddeles inden for fire politisk fastsatte områder, hvoraf forskning i samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer er ét af temaerne.

19. november 2018