Nyhed

Hvordan sikres en effektfuld tidlig socialindsats?

Fire nye forskningsprojekter skal styrke den tidlige indsats over for udsatte familier og børn. Gennem ny viden skal indsatser forbedres, så flere børn får større mulighed for at udfolde deres fulde potentiale.

Forebyggelse af angst blandt børn og pædagogiske hjemmebesøg hos udsatte familier.

Det er to af de områder, som forskere vil undersøge og skabe ny viden, der kan styrke tidlig indsats. Yderligere to forskningsprojekter får finansiering til at forske i emnet.

I 2018 har fonden fået til opgave at uddele 103 millioner kroner til tematisk forskning, der uddeles inden for fire politisk fastsatte områder, hvoraf forskning i tidlig indsats er ét af temaerne, og hvortil der på forskningsreserven er afsat 19,7 millioner kroner.

Hos Danmarks Frie Forskningsfond har bestyrelsen nedsat det faglige udvalg DFF | Tematisk forskning – Tidlig indsats, der med deltagelse fra udenlandske fageksperter har haft til opgave at uddele midlerne.

I udvælgelsen af de fire projekter er der lagt vægt på høj videnskabelig kvalitet, og at forskningsresultaterne kan omsættes til anvendelse i praksis.

De fire forskningsprojekter er:

  • Miriam Wüsts forskningsprojekt Inside the black box of welfare state expansion: Early-life health policies, parental investments and socio-economic and health trajectories.
  • Barbara Esbjørns forskningsprojekt GET A GRIP on anxiety: Early intervention towards children at risk.
  • Mette Skovgaard Vævers forskningsprojekt An Ounce of Prevention is Worth a Pound of Cure: A Randomized Controlled Trial of Pedagogues Promoting Positive Parenting in a Home-visiting Program in At-risk Families.
  • Maria Knoth Humlums The Economic and Behavioral Effects of the National HPV Vaccination Program in Denmark: Health Investments, Risky Behavior and Social Interactions of Youths and Their Families.

 Du kan læse mere om de fire forskningsprojekter her.

28. november 2018