Nyhed

I alt 130 millioner kroner til forskning i digitale teknologier samt mennesker og samfund

Danmarks Frie Forskningsfond opslår 80 millioner kroner til forskning i digitale teknologier og 50 millioner kroner til forskning i mennesker og samfund. Bevillingen er en del af den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven i 2019. Ansøgningsfristen er den 18. juni 2019 kl. 12.00.

 

Læs opslaget Danmarks Frie Forskningsfond - Tematisk forskning 2019

Se øvrige forskningsprogrammer

Tematiske områder

80 millioner kroner til forskning i digitale teknologier skal styrke og udvikle universiteternes grundlæggende viden om kunstig intelligens, big data, Internet of Things, it-sikkerhed mv. Forskningen skal styrke den danske talentmasse, som er afgørende for at understøtte og udbygge Danmarks stærke position på det digitale områder.

50 millioner kroner til forskning i mennesker og samfund skal bl.a. bidrage med viden om børn og unges læring, sociale indsatser, social mobilitet, sociale medier. Forskningen skal styrke det evidensbaserede grundlag for den fremtidige udvikling af det danske velfærdssamfund.

Faglige udvalg nedsat

Danmarks Frie Forskningsfond er ved at nedsætte to faglige udvalg som både vil bestå af dels af medlemmer fra de faglige forskningsråd under fonden og dels af internationale og nationale eksperter inden for de respektive områder.

Se medlemmer af udvalg her

22. marts 2019