Nyhed

Indstilling af forskningssamarbejde med institutioner i Rusland og Belarus

Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen har aktuelt opfordret til, at indstille forsknings- og innovationssamarbejde med institutioner i Rusland og Belarus.

Denne situation betyder, at DFF efter den 25. marts 2022 ikke modtager ansøgninger fra eller med deltagere ansat ved russiske/belarusiske institutioner eller med planlagte forskningsaktiviteter i samme områder.

Ansøgninger, som er indsendt til DFF frem til den 25. marts, og som aktuelt er under behandling, gennemses for aktiviteter eller samarbejde, der er omfattet af restriktionerne, i tilfælde af bevilling. Såfremt der forekommer aktiviteter eller samarbejde, som er omfattet af restriktionerne, vil fonden gå i dialog med den pågældende bevillingshaver om ændringer i de pågældende projektdele.

Situationen kan løbende ændre sig, og ændringer af betydning for eventuelle forskningssamarbejder med institutioner i Rusland/Belarus i tilknytning til de tematiske opslag vil blive kommunikeret via DFF´s hjemmeside.

Den 28. marts 2022 

28. marts 2022

Photo by Harshit Sharma on Unsplash