Nyhed

Information om proces for Danmarks Frie Forskningsfonds udmøntning af tematiske midler i 2020

Som en del af forskningsreserven for 2020 er der indgået en politisk aftale, som indebærer, at Danmarks Frie Forskningsfond i 2020 skal udmønte midler til tematisk forskning inden for følgende områder:

Tematisk emne

Forskningsreserven 2020

Grøn omstilling

340 mio.kr.

Effekter af tidlig indsats

21 mio.kr.

Samfundsøkonomiske effekter af

  • Velfærdsinvesteringer
  • Klima, natur og miljø

(Videreudvikling af økonomiske modeller og regneprincipper)

 

15 mio.kr.
15 mio.kr.

 

Den politiske aftale kan ses på: https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/fordeling-af-forskningsreserven-2020

Tidsplan:

Danmarks Frie Forskningsfond forventer at offentliggøre et tematisk opslag ultimo marts 2020. Ansøgningsfristen vil være torsdag den 11. juni 2020 kl. 12:00

Beslutning om bevilling:

Danmarks Frie Forskningsfond vil nedsætte et udvalg til at træffe beslutning om tildeling af bevillinger til forskning i grøn omstilling og et andet udvalg til at træffe beslutning om tildeling af bevillinger til forskning i effekter af tidlig indsats.

DFF |Samfund og Erhverv træffer beslutning om tildeling af midler til forskning i samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer og klima, natur og miljø.

Virkemidler:

Inden for forskningstemaet om den grønne omstilling vil der vil der blive mulighed for at søge DFF-Forskningsprojekt 1 (tematisk) og DFF-Forskningsprojekt 2 (tematisk), der begge er velkendte virkemidler i DFF.  Der vil desuden blive mulighed for at søge DFF-Forskningsprojekt 3 inden for en beløbsgrænse på 4.3 mio.kr. - 8.3 mio.kr. excl. overhead.

Inden for forskningstemanet om effekter af tidlig indsats vil der blive mulighed for at søge DFF-Forskningsprojekt 1 (tematisk) og DFF-Forskningsprojekt 2 (tematisk).

Inden for samfundsøkonomiske effekter vil der vil der blive mulighed for at søge DFF-Forskningsprojekt 1 (tematisk) og DFF-Forskningsprojekt 2 (tematisk), idet der her for DFF-Forskningsprojekt 2 vil blive mulighed for at søge op til ca. 15 mio.kr. inkl. overhead.

De nærmere vilkår vil fremgå af opslaget.

Starttidspunkter for projekter:

DFF giver ikke støtte med tilbagevirkende kraft. Det tidligste starttidspunkt for de projekter, der får bevilling, er 1. januar 2021 og det seneste starttidspunkt er 1. august 2021.

 

20. december 2019

Foto: Pietro Jeng, Unsplash