Nyhed

Internationale kræfter skal bedømme ny forskning i kunstig intelligens

Stærke internationale kompetencer indgår i udvalget, når Danmarks Frie Forskningsfond skal bedømme nyskabende forskning i digitale teknologier. Feltet styrkes med 80 millioner kroner som en del af den politiske aftale om forskningsreserven.

Udvalget skal sikre den nyeste forskning i at vinde indpas i de danske forskningsmiljøer og sikre rum til at forfølge tværvidenskabelige idéer, der for eksempel inddrager samfundsvidenskaberne og humaniora.

Udvalget får ekstremt stærke internationale kompetencer med professor Marta Kwiatkowska, University of Oxford, professor Giuseppe F. Italiano, LUISS University, professor Dexter Kozen, Cornell University, Michael Mitzenmacher, Harvard University, Professor Gerd Kortuem, Delft University of Technology, professor Liu Weiru, University of Bristol, professor Orna Kupferman, Hebrew University, og lektor Rickard Sandberg, Stockholm School of Economics. 

Udvalget er sammensat på tværs af de videnskabelige hovedområder for at kunne vurdere forskningsprojekter, der berører en bred vifte af emner, herunder etiske dilemmaer ved digitale teknologier som big data, IoT og kunstig intelligens. Forskningen skal styrke og udvikle den danske talentmasse inden for digitale teknologier i bred forstand og kan for eksempel inkludere emner som IT-sikkerhed. 

Formand for udvalget professor Peter Gorm Larsen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, og medlem af Danmarks Frie Forskningsfond I Teknologi og Produktion, siger:

- Jeg håber, at forskerne går afgørende nye veje. De 80 millioner kroner skal udvikle generisk viden og talentmasse inden for digitale teknologier, som er afgørende for at understøtte og udbygge Danmarks position som digitalt foregangsland. Vi er med i fronten teknologisk og samtidig er vi i stand til at kultivere forskningen for en bred skare, som deler demokratiske værdier om etik, tillid og respekt. 

Øvrige stærke kompetencer fra dansk side er professor Lars Kai Hansen, Danmarks Tekniske Universitet og fhv. medlem af DFF |Teknologi og Produktion, professor Lars Birkedal, Aarhus Universitet og medlem af DFF |Natur og Univers, og lektor Anne-Marie Søndergaard Christensen, Syddansk Universitet og medlem af DFF |Kultur og Kommunikation.

Yderligere oplysninger

Formand for udvalget Peter Gorm Larsen, medlem af Danmarks Frie Forskningsfond I Teknologi og Produktion, e-mail: pgl@eng.au.dk
Enhedsleder Hanne Haarup Thomsen, tlf. 72 31 84 28, e-mail: hht@ufm.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

8. april 2019