Nyhed

Millioninvestering skaber forskningssamarbejde om sociale og kulturelle udfordringer i Europa

Humanities in the European Research Area (HERA) sætter i projektet ”Public Spaces: Culture and Integration in Europe” fokus på, hvordan det offentlige rum er med til at forme kultur og integration i Europa

Investeringen i de nye projekter skal mobilisere tværnationale partnerskaber, som kan give indsigt i forholdet mellem det offentlige rum og fænomener såsom rusmiddelkultur, mad og socialt boligbyggeri. Ud af disse i alt 20 partnerskaber deltager fire danske forskere i fire forskellige projekter.

Stærkt internationalt samarbejde om humaniora

HERA er et partnerskabet med deltagelse af forskningsråd fra 24 lande i Europa, som ønsker at styrke tværnational forskning inden for humanioras mange faggrene.

Med programmet om offentlige rum skabes indsigt i, hvordan europæiske borgere engagerer sig i offentlige rum. Det handler derfor om hvordan disse rum udvikles og bruges, og hvordan de skaber muligheder for kulturmøder og integration.

Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur & Kommunikation har gennem sin deltagelse i HERA været med til at sikre 20 mio. euro til programmet.

”HERA spiller en afgørende rolle i at styrke det europæiske forskningssamarbejde inden for humaniora, og programmet giver danske forskere mulighed for at indgå i stærke vidensnetværk med europæiske kollegaer. Derfor er samarbejdet også en prioritet for os” udtaler formanden for rådet for Kultur & Kommunikation, Dorthe Gert Simonsen.

Ud over den støtte, de europæiske forskningsråd bidrager med, suppleres med fondsmidler fra EU programmet Horizon 2020.

Dansk deltagelse i fire projekter

Fælles for de 20 projekter er, at de har deltagende forskere fra mindst fire europæiske lande. Ud af disse 20 tværnationale forskningsgrupper, har to projekter danske forskningsledere. Derudover deltager to danske forskere i de bevilligede HERA projekter.

Professor Ellen Braae fra Københavns Universitet leder et forskningsprojekt om sociale boligkvarterer og deres funktion som sociale og kulturelle intergrationsrum.

Professor Ian Woodward fra Syddansk Universitet leder projektet “European Music Festivals, Public Spaces, and Cultural Diversity“ der sammenligner forskellige landes musikfestivaller og deres potentiale for møder på tværs af kulturer og identiteter.

Derudover deltager lektor Derek Pardue fra Aarhus Universitet i et projekt om nattelivets offentlige rum i otte europæiske storbyer. Lektor Louise Fabian fra Aarhus Universitet deltager i et projekt, som undersøger kulturen omkring rusmidler i europæiske storbyer siden 1970’erne.

Både Louise Fabian og Ellen Braae har tidligere modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond.

 

15. maj 2019