Nyhed

Ni projekter med dansk deltagelse får CHANSE-bevillinger

Ud af i alt 26 projekter, som netop har fået bevilling fra CHANSE-programmet, har de ni dansk deltagelse. I alt er der uddelt 36 mio. euro til forskningsprojekter, som bl.a. undersøger hvordan digitale innovationer giver anledning til sociale og kulturelle ændringer.

Ni forskningsprojekter med i alt ti forskere tilknyttet danske forskningsinstitutioner har fået bevilliget midler fra CHANSE, som er et fælles program udarbejdet af HERA og NORFACE, finansieret af 27 forskningsinstitutioner fordelt på 24 lande.

Forskerne har ansøgt om midler til projekter under opslaget ”Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age”. Opslaget sigter mod at finansiere tværnationale, multidisciplinære forskningsprojekter, som vil hjælpe med at forstå, hvordan digitale innovationer giver anledning til sociale og kulturelle ændringer, og samtidig hvordan digitale innovationer påvirkes af samfund og kultur.

Projekterne vil starte i september eller oktober 2022 og løbe i 2-3 år. DFF | Kultur og Kommunikation og DFF | Samfund og Erhverv har afsat i alt 15,7 mio. kr. til programmet fordelt ligeligt mellem rådene.

Danske ansøgere blandt et stort felt af andre ansøgere

Der kom i alt 366 ansøgninger i første outline-fase, hvoraf 90 projekter blev inviteret til at indsende deres fulde projekt. Af disse 90 er 26 blevet bevilliget, hvoraf der altså indgår 10 danske partnere fordelt på 9 projekter.

De danske forskere, som har fået bevilling fra CHANSE, er:

  • Stine Lomborg, lektor og ph.d., Københavns Universitet
  • Henrik Reintoft Christensen, professor, Aarhus Universitet
  • Dorthe Christensen, lektor og ph.d., Aarhus Universitet
  • Vasileios-Spyridon Vlassis, postdoc, IT-Universitetet i København
  • Trine Pernille Larsen, lektor, Københavns Universitet
  • Luca Rossi, lektor, IT-Universitetet i København
  • Nicole Doerr, lektor, Københavns Universitet
  • Hanne Bruun, professor, Aarhus Universitet
  • Dorthe Kristensen, lektor, Syddansk Universitet
  • Hin-Yan Liu, professor, Københavns Universitet 

Læs mere om projekterne på CHANSEs hjemmeside.

 

31. maj 2022

Af stnazkul, Adobe Stock