Nyhed

NOS-HS Workshop-opslag for humaniora og samfundsvidenskab offentliggjort for 2019

NOS-HS arbejder for at fremme udviklingen af nye forskningsområder og programmer inden for humaniora og samfundsvidenskab i de nordiske lande. Derfor lancerer NOS-HS workshop call 2019. Ansøgningsfrist er mandag den 3. juni 2019 kl. 16.15 finsk tid.

NOS-HS Workshops skal tage sig ud som workshopserier (2-3 workshops mellem 1. januar 2020 og 31. december 2021). Bevillingsværdige workshops vil have et stærkt forskningsfokus og involvere samarbejde mellem forskere på tværs af de nordiske lande.

NOS-HS prioriterer workshops, som formår at etablere nye, ambitiøse forskningsprojekter og udarbejde forskningsforslag til internationale forskningsprogrammer. NOS-HS opfordrer ansøgere til at involvere yngre forskere og ikke-akademiske interessenter i workshopserierne.

Ansøgninger indsendes til det Finske Forskningsråds online ansøgningssystem. Ansøgningsfrist er mandag d. 3. juni 2019 kl. 16.15 finsk tid.

For øvrig information henvises der til NOS-HS

Kontaktpersoner i NOS-HS sekretariatet/Academy of Finland:

Päivi Messo, Senior Science Adviser, paivi.messo@aka.fi, tel. +358 29 533 5074
Tiina Aliranta, Project Officer, tiina.aliranta@aka.fi, tel. +358 29 533 5154

Nordiske Samarbejdsnævn for Humanistisk og Samfundsvidenskabelig Forskning (NOS-HS) er et samarbejde mellem forskningsrådene med ansvar for forskning i humaniora og samfundsvidenskab i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige.

 

2. maj 2019