Nyhed

Ny analyserapport belyser diversitet i forskning og forskningsfinansiering

Rapporten belyser diversitet i forskning og forskningsfinansering, og resultaterne afspejler problemstillingens kompleksitet.

Danmarks Frie Forskningsfond og Tænketanken DEA offentliggør i dag rapporten ”Diversitet i forskning og forskningsfinansiering, som er udarbejdet i et samarbejde mellem de to organisationer.

Rapporten er baseret på en gennemgang af den internationale litteratur på området, et statistisk overblik og et casekatalog. Den belyser diversitet i forskningsverdenen i forhold til køn, alder, karrieretrin, nationalitet og fagområde, og skulle gerne give et grundlag for videre debat om diversitet.

Maja Horst, bestyrelsesformand i Danmarks Frie Forskningsfond, udtaler:

»I DFF er vi optaget af at have det bedst mulige vidensgrundlag for diskussionerne om diversitet, som lige nu foregår på mange niveauer i forskningsverdenen, og derfor har vi indgået det her analysesamarbejde med DEA. Vi ville gerne have belyst dels virkningen af forskellige diversitetsfremmende tiltag – hvad kan vi gøre? Dels ville vi gerne have afdækket de sammenhænge, der kan være mellem diversitet og forskningens indhold og kvalitet – kunne øget diversitet eksempelvis påvirke kreativiteten i en forskergruppe?«

Ingen ”quick fixes”

Analysens resultater afspejler kompleksiteten i problemstillingen vedrørende diversitet i forskningen, men peger dog på en række interessante konklusioner, mener Maja Horst:

»Den overordnede konklusion i forhold til diversitetsfremmende tiltag er, at der ikke findes nogen ”quick fixes” – det er det lange, seje træk og de mange bække små. I DFF hæfter vi os desuden ved, at der synes at være sammenhæng imellem diversitet i fagområder og gunstige vilkår for nybrud i forskningen. Derudover er det interessant, hvordan uklare kriterier for excellence tilsyneladende udgør en barriere for diversiteten i forskningen.«

 I den kommende tid vil DFF med udgangspunkt i rapporten bestræbe sig på at facilitere og formidle diskussioner om diversitet i forskningen i dialog med andre interessenter på forskningsområdet og i den offentlige sfære. Det sker blandt andet, når fonden i juni inviterer til debat om diversitet på Folkemødet.

»Det er vores håb i DFF, at rapporten kan anspore til en konstruktiv og nuanceret debat om, hvad diversitet i forskningen betyder for os som sektor og samfund,« siger Maja Horst.

Læs rapporten ”Diversitet i Forskning og Forskningsfinansiering” her

Læs nærmere om rapporten og download bilagsmateriale hos Tænketanken DEA

Yderligere information:

Bestyrelsesformand Maja Horst, tlf. 2028 6866, e-mail: majho@dtu.dk

Specialkonsulent Johanne Thorup Dalgaard, tlf. 7231 8403, e-mail: jtd@ufm.dk

3. maj 2021

Foto: freepik.com